Krajské a vyššie 2020/2021

Olympiáda v anglickom jazyku

krajské kolo

kategória 1B

 Novák Matúš  9.B  úspešný riešiteľ (5. miesto)

 

Olympiáda v ruskom jazyku

krajské kolo

kategória 1A

 Kullová Elen  8.C  úspešný riešiteľ (7. miesto)

 

Geografická olympiáda 

krajské kolo

kategória E

 Semanič Tomáš  9.B  2. miesto

 

kategória F

 Kravčák Alex  6.D  2. miesto

 

celoštátne kolo

kategória E

Semanič Tomáš  9.B  1. miesto

 

Biologická olympiáda 

krajské kolo

kategória E-zoo

 Džupka Peter  7.C  úspešný riešiteľ (17. miesto)

 

kategória C

 Kubišová Katarína  8.B  úspešný riešiteľ (5. miesto)

 

Klokan

celoslovenská matematická súťaž

 Kravčák Alex  6.D  1. - 84. miesto