Brožúry odboru prevencie kriminality MV SR Šikana a kyberšikana, Nenávistné prejavy a Radikalizácia a násilný extrémizmus