Akcie školy

Oslavy 60. výročia založenia školy: TU

Oslavy 55. výročia založenia školy: A predsa sa točí...

 

 

ŠKOLA V PRÍRODE

Naši žiaci každoročne strávia niekoľko dní  v atraktívnom prostredí čarokrásnej prírody v rôznych kútoch Slovenska.

Fotogaléria školy v prírode v Račkovej doline 2023

Fotogaléria školy v prírode v Tatranskej Lomnici 2022

Fotogaléria školy v prírode Chata Pieniny 28.9. - 2.10.2020

Fotogaléria školy v prírode Sidorovo 28.9. - 2.10.2020

Fotogaléria 1. stupeň

Fotogaléria 2. stupeň

 

 

 

 

LYŽIARSKY A SNOUBORDINGOVÝ VÝCVIK

Žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka sa majú možnosť naučiť a zdokonaliť sa v lyžiarskej a snoubordingovej technike. Počas výcviku na svahu sú žiaci rozdelení do skupín podľa zdatnosti. Večerný program im vypĺňajú prednášky zamerané na jednotlivé techniky lyžovania, inštruktážne videá s rozborom techniky. Súčasťou večerného programu sú kultúrno-spoločenské aktivity, súťaže, zábava. Okrem výcviku žiaci navštevujú múzea, výlety na atraktívne miesta, Domov odchádzajú lyžiarsky zdatnejší s množstvom dojmov a zážitkov.

Fotogaléria kurzu v školskom roku 2023/2024

Fotogaléria kurzu v školskom roku 2022/2023

Fotogaléria kurzu v školskom roku 2019/2020

Fotogaléria kurzu v školskom roku 2017/2018

Fotogaléria kurzu v školskom roku 2016/2017

Fotogaléria kurzu v školskom roku 2015/2016

 

 

 

IMATRIKULÁCIA

Slávnostná pasovačka malých prvákov za pážatá Kráľovstva Angelpark.

"Milá pani kráľovná, milé dvorné dámy, dovoľte, aby sme Vám predstavili prvákov Kráľovstva Angelpark. Jeho princezné nám prezradili, že sú to veľmi múdre a poslušné deti, ktoré môžeme dnes pasovať za pážatá Kráľovstva Angelpark". To bol začiatok imatrikulácie našich prvákov, ktorí potom museli svojimi schopnosťami presvedčiť kráľovnú, že sú naozaj hodní titulu pážatá kráľovstva. A naozaj sa im to podarilo. Vitajte v Kráľovstve Angelpark, milé pážatá! A šírte jeho dobré meno svojimi dobrými skutkami.

 

Fotogaléria

 

  

SLÁVNOSŤ JABĹČKOVEJ VÍLY

Žiaci 1.a 2. ročníka sa spolu s Jabĺčkovou vílou učia, že pre zdravie je ovocie a zelenina to najdôležitejšie. Odmenou za ich vedomosti o zdravom životnom štýle je pre každého žiaka chutné rozprávkové jabĺčko.

 

Fotogaléria

 

 

 

ČÍTA CELÁ ŠKOLA

Literárny festival pre veľkých aj malých - veľkolepá akcia, ktorá prináša do našej školy veľké množstvo zaujímavých kníh, náruživých čitateľov a známe osobnosti. Žiaci si môžu vypočuť dramatizované čítanie s populizátormi literatúry, obľúbení spisovatelia s humorom sebe vlastným porozprávajú o tvorbe, o živote a aj o obyčajnom šťastí, na literárnej burze v telocvični žiaci prezentujú svoje obľúbené knihy a v jednotlivých triedach rodičia, starí rodičia a žiaci z patronátnych tried na čitateľskom maratóne čítajú niektoré rozprávky a príbehy.

 

Fotogaléria

 

 

 

 

OSLAVA UČENIA

Vyučovací blok, na ktorom sa spoločne učia, spolupracujú a riešia rôzne úlohy detí a ich rodičia.

 

Fotogaléria

 

 

MIKULÁŠ

"Vitaj v našej škole, milý Mikuláš, vyzerali sme ťa z okna toľko ráz. Kožuštek a dlhú bielu bradu máš, vitaj, vitaj, v našej škole, milý Mikuláš. Po tej dlhej ceste konečne už zlož, pod zelený stromček, ten svoj veľký kôš. Vieme, že z tých darov aj nám niečo dáš, vitaj, vitaj, medzi nami, milý Mikuláš". Takto vyčkávajú naši žiaci Mikuláša. A ten nechodí sám. Sprevádza ho dobrý anjelik a dokonca aj zlý čert. A ak sú deti celý rok veľmi dobré, po zaspievaní pesničky a zarecitovaní básničky dostanú balíček so sladkosťami.

 

VIANOČNÁ BURZA

Svoju tvorivosť a kreativitu každý rok využívajú žiaci pod vedením p. učiteliek a vychovávateliek na výrobu a predaj krásnych vianočných pozdravov, ikebán a iných dekorácií a ozdôb. Výťažok z tejto burzy je určený na charitatívne účely - UNICEF, Hodina deťom, Detské domovy...

 

Fotogaléria

 

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Dvere Kráľovstva Angelpark  sa otvárajú pre nedočkavých predškoláčikov a ich rodičov. Pod vedením dúhových víl si vyskúšajú svoju odvahu a šikovnosť pri Rozprávkovom hľadaní kráľovských pokladov. Počas prehliadky priestorov školy sa môžu rodičia a deti dozvedieť všetky dôležité informácie o našej škole.

Informácie pre rodičov

 

 

 

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA

Najdôležitejšou udalosťou v živote každého predškoláka je určite zápis do 1. ročníka. Čakanie na rodičov, ktorí usilovne vypisujú dôležité papiere si deti krátia veselým rozprávaním a zábavnými úlohami s pani učiteľkami.

 

Fotogaléria

.

 

VALENTÍNSKA POŠTA

Pre všetkých romantikov, ktorí chcú niekomu blízkemu povedať, že ho majú radi, slúži naša Valentínska pošta. Pekné pozdravy vhodené do špeciálnej schránky roznesú správnym osobám naši valentínski poštári.

 

Fotogaléria

 

 

 

AMOSOV DEŇ

Zábavné učenie patronátnych tried.

"Dnes bol najkrajší deň v roku", skonštatovali žiaci z prvého stupňa. To preto, že patronátne triedy si pre nich pripravili vyučovacie hodiny plné zaujímavých aktivít, hier, súťaží a venovali sa im ako naozajstní učitelia. Pri stretnutí sa na chodbe im z diaľky kývali a kričali: "Ďakujeme! Bolo to super!" A to je najlepšie ocenenie ich práce.

 

Fotogaléria

 

 

 

BURZA VEDOMOSTÍ - „Učenie nás baví“

Žiaci 2. stupňa pripravujú prezentácie pre svojich mladších spolužiakov z geografie, biológie, chémie a fyziky.

 

Fotogaléria

 

MALÁ ŠKOLA ŠKOLÁČIKA

Pre našich budúcich prváčikov sú brány Kráľovstva Angelpark otvorené počas stretnutia s budúcimi pani učiteľkami. Vyskúšajú si, ako sa sedí v lavici, ako sa píše na tabuľu a presvedčia sa, že učenie v našej škole je naozaj zábava.

 

Fotogaléria

 

 

RYTIERSKY TURNAJ

Žiaci druhého ročníka si na jednoduchých stanovištiach pod vedením svojich pani učiteliek vyskúšajú, ako vedia aktívne počúvať, podávať najlepší osobný výkon a či sú naozajstní kamaráti. Počas celého roka, kedy sa z pážat stávali rytiermi, dokážu, že si tento titul Kráľovstva Angelpark právom zaslúžia.

 

Fotogaléria

 

 

ROZPRÁVKOVÁ NOC

Naši tretiaci skladajú kráľovskú skúšku odvahy počas Rozprávkovej noci v škole. Spolu s kamarátmi a pani učiteľkami si spoločne vytvoria svoje triedne tablá, ktoré predstavia aj ostatným. Kráľovská nočná diskotéka a spoločné sledovanie rozprávok sú odmenou pre šikovných kráľovských správcov, ktorí sa celý rok usilovali o slávu Kráľovstva Angelpark.

 

Fotogaléria

 

 

ROZLÚČKA S DEVIATAKMI

Veselé spomínanie na deväť rokov školského života pod taktovkou našich deviatakov je príjemnou rozlúčkou našich žiakov so základnou školou. Učiteľom aj rodičom pripomenú, že čas rýchlo letí a z malých nesmelých prváčikov sú už veľkí a rozumní mladí ľudia, ktorí sú pripravení zúročiť všetko, čo sa doteraz naučili.

 

Fotogaléria

 

 

 

KRÁĽOVSKÁ ROZLÚČKA

Koniec rozprávky Kráľovstva Angelpark je pre všetkých štvrtákov naozaj kráľovský. Rodičov aj učiteľov presvedčia, že sú už naozajstní králi, ktorí aj bez rozprávky budú robiť všetko preto, aby naďalej šírili dobré meno ZŠ Park Angelinum. Symbolickou rozlúčkou s 1. stupňom uzatvárajú svoju cestu kráľovstvom.

 

Fotogaléria