Nepedagogickí zamestnanci

   
   
 

Ekonomicko-správni zamestnanci

 

Hospodárka školy: Ľubica Martončíková

 

Personálna a mzdová pracovníčka:  Benková Lucia

 

Správca siete: Baranko Miroslav

 

Školník: Ing. Peter Tobiaš

 

Upratovačky: Anna Luniová, Jana Martončíková, Helena Bikárová, Helena Hurná, Mária Romanová

 

Vedúca ŠJ: Bernadeta Némethová

 

Hlavná kuchárka: Kristína Jackaninová

 

Kuchárky: Anna Deáková, Marcela Bolnová

 

Pomocné sily: Vladimíra Krišová, Marcela Seligová, Mária Vargová, Ivana Marcinková, Ľudmila Gajdošová

 

Administratívna pracovníčka: Alena Horňáková