Nepedagogickí zamestnanci

   
   
 

Ekonomicko-správni zamestnanci

 

Vedúca nepedagogického útvaru: MVDr. Viera Veselá

 

Hospodárka školy: Ľubica Martončíková

 

Personálna a mzdová pracovníčka:  Benková Lucia

 

Správca siete: Baranko Miroslav

 

Školník: Ing. Peter Tobiaš

 

Upratovačky: Anna Luniová, Jana Martončíková, Helena Bikárová, Iveta Balogová, Mária Romanová

 

Vedúca ŠJ: Bernadeta Némethová

 

Hlavná kuchárka: Emília Raščáková

 

Kuchárky: Kristína Jackaninová, Marcela Bolnová,

 

Pomocné sily: Vladimíra Krišová, Marcela Seligová, Mária Vargová, Gabriela Schneiderová, Ľudmila Gajdošová

 

Administratívna pracovníčka: Alena Horňáková