Obvodné a mestské 2019/2020

Beh o Pohár starostu MČ Košice - Staré Mesto 

 Pučko Kristián  8.A 1. miesto

 

Dobšinského Košice - prednes ľudovej rozprávky

 1. kategória

 Cserey Rea Von  4.S cena poroty

 2. kategória

 Džupka Peter  6.C cena riaditeľky ZŠ Postupimská

 3. kategória

 Grabanová Stella  8.C cena poroty

 

Bedminton

 Bohušová Dušana  8.C 1. miesto - družstvo
 Bukátová Viktória  8.B  

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

 Sabolová Bianka  9.B 1. miesto

  

Technická olympiáda

 Melnychuk Lev  7.A úspešný riešiteľ

 

Olympiáda v anglickom jazyku

Madarasová Barbora 8.A 1. miesto

 

Šaliansky Maťko

1. kategória

 Rozenberg samuel  3.L  3. miesto

2. ktegória

 Dofková Lilly  5.D  3. miesto


Matematická olympiáda
 

 Fedáková Mária  5.A 3. miesto
 Kralovanský Peter  5.B úspešný riešiteľ
 Balogová Patrícia  5.A úspešný riešiteľ
 Kriško Peter  5.B úspešný riešiteľ
 Horňáková Srah  5.D úspešný riešiteľ


Geografická olympiáda
 

5. ročník

 Fedáková Jana  5.C  2. miesto
 Kravčák Alex  5.D  úspešný riešiteľ
 Truchlá Zuzana  5.C  úspešný riešiteľ

6. - 7. ročník

 Sabolová Eliška  7.C  úspešný riešiteľ
 Kováčová Adela  7.B  úspešný riešiteľ

8. - 9. ročník

 Semanič Tomáš  8.C  úspešný riešiteľ
 Madarasová Barbora  8.A  úspešný riešiteľ
 Hlôška Alex  8.C  úspešný riešiteľ

 

Dejepisná olympiáda

 kategória 9. ročník

 Sabolová Bianka  9.B  1. miesto

 

Chemická olympiáda

 Haluška Rastislav 9.A úspešný riešiteľ