Comenius


V školskom roku 2012/2013 sme sa zapojili do projektu Comenius podporovaného SAAMS (Slovenska akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu), Národnou agentúrou Program pre celoživotné vzdelávanie. V januári 2012 sa pani učiteľka zúčastnila prípravnej návštevy u jedného z partnerov v Anglicku. Stretli sa tu predstavitelia partnerských škôl – z Maďarska, Španielska, Nemecka, Fínska, Anglicka a Slovenska. Na tejto prípravnej návšteve pripravili detailne projekt na dva roky spolupráce na tému "Práca v Európe - zamestnania od minulosti do budúcnosti". Dúfame, že tento projekt a aktivity s ním spojené pomôžu deťom ľahšie sa orientovať na trhu práce v dnešnej dobe a v budúcnosti v európskom rozmere, keďže pracovná migrácia rastie a požiadavky na budúcich zamestnancov sa menia spolu s dobou, technológiou a potrebami. Deti si tiež uvedomia proces vývoja jednotlivých zamestnaní od minulosti - remeslá, ručná výroba. Tiež spoznajú rôznorodé príležitosti s ohľadom na regióny, krajiny.

Pripravených bolo mnoho zaujímavých aktivít a stretnutí s rovesníkmi z partnerských krajín, so zaujímavými ľuďmi. Žiaci mali možnosť zdokonaliť sa v jazyku v prirodzených situáciách - komunikáciou s deťmi z iných krajín, zdokonaliť sa v IKT zručnostiach, získať nových priateľov, zdokonaliť si sociálne kompetencie.

Prihláška bola Národnej agentúre odoslaná a schválená. Projekt  prebiehal od septembra 2012 do júna 2014. Koordinátorom projektu je Mgr. Eva Lázárová.

Viac informácii: Comenius