Projekt Erasmus+ KA2 2016-2018

   
 

Erasmusplus KA2

Strategické partnerstvá pre školy

 

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

                                                     

 

Našej škole bol schválený medzinárodný projekt, ktorý dá deťom príležitosť skúmať, porovnávať a navrhovať formy práce na hodinách tak, aby im vyhovovali čo najviac.

Počas dvoch rokov trvania projektu máme možnosť zapojiť žiakov do medzinárodných aktivít spojených s priamou komunikáciou s rovesníkmi v anglickom jazyku.

 

Téma:  „Škola môže byť zábavná“

Partnerské krajiny: Slovensko, Holandsko, Portugalsko, Litva, Poľsko

Trvanie projektu: 1. 9. 2016 – 31. 7. 2018

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zamerať sa na dopad vyučovacích metód, techník, osnov, štruktúr vyučovacích hodín u nás a aj v našich partnerských krajinách na žiakov.

Budeme porovnávať vzdelávacie systémy a vyučovacie metódy v partnerských krajinách a budeme sa snažiť prispôsobiť to najlepšie z nich do každodennej praxe každej zúčastnenej školy - krajiny.

 

Výstup: model ideálnej školy a vyučovania očami detí

 

Aktivity:

Prípravné stretnutie v Košiciach:

Partneri z Holandska v našej škole v novembri 2015 – príprava projektu (foto)

Oboznámenie žiakov a rodičov o projekte

Príprava na 1. projektové stretnutie: výber a príprava žiakov, tvorba prezentácií, maskota, organizácia cesty (maskot, logá)

Projektové stretnutie v Holandsku: november 2016 (správafoto)

Vyhodnotenie stretnutia, zdieľanie skúseností s ostatnými žiakmi a učiteľmi – prezentácie žiakov (Tips, Tops

Tvorba web stránky

Písanie pohľadníc žiakov

Odučenie 3 hodín ANJ rôznymi metódami – vyhodnotenie (najzábavnejšia pre deti/najlepšie zvládnutá slovná zásoba) (výstupy)

Škola v minulosti a dnes – interview s rodičmi a starými rodičmi (foto)

Príprava na hosťovanie stretnutia u nás

Projektové stretnutie na Slovensku: február 2017 (správafoto)

Vyhodnotenie stretnutia – žiaci, učitelia (Tips, Tops)

Ideálny učiteľ očami detí – tvorba plagátu na základe spoločnej práce v medzinárodných skupinách (plagáty, tabuľka)

Ďakujeme rodičom a žiakom, ktorí svojou aktívnou pomocou podporili projekt Erasmus. (zoznam rodín)

Príprava hodiny „Naša história“ – naši žiaci učia partnerov

Príprava na 2. projektové stretnutie: výber a príprava žiakov, tvorba prezentácií, maskota, organizácia cesty,... 

Projektové stretnutie v Poľsku: máj 2017 (správafoto)

Prezentácia o pobyte v Poľsku, ktorú vytvorila Eliška Petrášková: Poľsko

Projektové stretnutie v Litve: október 2017 (správa, foto)

Projektové stretnutie v Portugalsku: marec 2018 (správa, foto)

Webová stránka projektu: schoolcanbefunerasmus.weebly.com

Záverečná videoprezentácia: School can be fun

Brožúra projektu: School can be fun

Kalendár projektu 2016-2017

Kalendár projektu 2017-2018

 
 

V termíne od 12. 2. do 18. 2. 2017 bolo v našej škole medzinárodné projektové stretnutie ERASMUS+ KA2. Celý týždeň žiaci a učitelia z partnerských krajín (Holandsko, Portugalsko, Poľsko a Litva) boli súčasťou nášho každodenného života. Pracovali sme na našom spoločnom projekte „Škola môže byť zábavná“, robili sme rôzne zaujímavé aktivity, prezentovali našu kultúru, spôsob života a školský systém, pripravili sme pre nich exkurzie, zábavné vyučovacie hodiny.

Pre našich žiakov to bola skvelá príležitosť získať jedinečné skúsenosti, ktoré sa z kníh nenaučia, vyskúšať si svoje schopnosti, jazykové zručnosti a použiť naučené vedomosti v reálnom živote, získať nových priateľov a naučiť sa niečo o iných krajinách, kultúrach.

 

 
 
Maskot nášho projektu ceruzka Funcil
 
 
Návšteva partnerskej školy v Holandsku 6. 11. - 12. 11. 2016
 
 

  

Návšteva z Holandska

V dňoch od 9. 11. 2015 do 13. 11. 2015 sme mali v škole zahraničnú návštevu  4 žiakov a 3 učiteľov z partnerskej školy v Holandsku (stránka školy http://www.willibrordusbakel.nl/). Naši hostia sa zúčastňovali vyučovania a pracovali spoločne s našimi žiakmi na rôznych aktivitách. Spoznali sme nových priateľov, podelili sme sa o skúsenosti  a pripravili sme konkrétne aktivity pre projekt Erasmus+ KA2.

Projektové aktivity sú prínosom pre školu – medzinárodná spolupráca, globalizácia a inovácia vyučovania (európsky plán rozvoja školy), reprezentácia školy, pre učiteľov – motivácia, možnosť odpozorovať nové postupy, nadviazať nové kontakty,..., pre žiakov – spojenie vyučovania s reálnym svetom, motivácia, zvýšenie sebavedomia, rozvoj rôznych kompetencií...

Ďakujeme pani učiteľkám, ktoré prijali holandské deti na svoje hodiny a pripravili im rôzne aktivity. Naši hostia sa takto mali možnosť zúčastniť reálneho vyučovania na niektorých hodinách: ANJ, THD, TSV v rôznych ročníkoch, kde sme im ukázali  spôsob našej práce a šikovnosť našich detí. Naši šiestaci pripravili pre hostí prezentácie o našej krajine, meste a škole, porozprávali im o zaujímavostiach, miestach a pamiatkach. Holandskí partneri nás zase oboznámili so svojou krajinou a spôsobom života.

Pri spoločných aktivitách žiaci porovnávali školský systém v oboch krajinách, kultúru,.... Rodičia našich žiakov zabezpečili zaujímavé exkurzie, ukázali sme im krásy nášho historického centra, ponúkli im gurmánsky zážitok našej vynikajúcej kuchyne. Ukázali sme im, ako naši šiestaci dokážu učiť prvákov v rámci patronátnej spolupráce žiakov prvého a druhého stupňa. Štvrtáci pripravili krásnu scénku v anglickom jazyku na rozlúčku. Môžete si ju pozrieť kliknutím na odkaz: The lazy Grasshoppers and Ant.

Cieľ návštevy sme naplnili na 100%, holandskí partneri odišli nadšení našimi žiakmi, prácou a pohostinnosťou. 

Mgr. Eva Lázárová