Krajské a vyššie 2017/2018

iBobor - online informatická súťaž

 

celoslovenské kolo

Blicha Aleš Alexander V.B 1. - 349. miesto
Hadžegová Malvína V.B 1. - 349.miesto
Haluška Rastislav VII.C 1. - 75. miesto

 

Olympiáda v anglickom jazyku

 

celoslovenské kolo

Madarasová Barbora VI.A 3. miesto

 

krajské kolo

Madarasová Barbora VI.A 1. miesto

 

Biologická olympiáda

 

krajské kolo

Urdzíková Katarína VIII.C 2. miesto

 

Orientačný beh

 

krajské kolo

Čižmariková Zuzana IX.A 1. miesto - družstvo
Filipová Petronela VIII.B
Koščaková Viktória IX.A
Velgosová Miroslava IX.A

 

 

Filipová Petronela VIII.B 3. miesto
Velgosová Miroslava IX.A 4. miesto
Čižmariková Zuzana IX.A 6. miesto
Koščaková Viktória IX.A 15. miesto

 

národné kolo

 

 

Čižmariková Zuzana IX.A 1. miesto - družstvo
Filipová Petronela VIII.B  
Koščaková Viktória IX.A  
Velgosová Miroslava IX.A  

 

Čižmariková Zuzana IX.A 1. miesto - štafeta
Filipová Petronela VIII.B  
Koščaková Viktória IX.A  
Velgosová Miroslava IX.A  

 

Velgosová Miroslava IX.A 5. miesto
Filipová Petronela VIII.B 7. miesto

 

Šach

 

 krajské kolo

Vasiľová Karolína IX.B 3. miesto

 

 národné kolo

 

Vasiľová Karolína IX.B 17. miesto

 

Baltie2018

 

krajské kolo

Ochotnický Viliam IV.M 9. miesto
Petrič Maximilián Rastislav V.C 8. miesto

 

 Atletika

 

 krajské kolo

 

Krajčír Stanislav IX.A 1. miesto - skok do diaľky
    3. miesto - beh na 60 m
Váňa Lukáš VIII.A 3. miesto - beh na 300 m