Naše podujatia

 
Základy UX

19.10. 2020 17:00 - 18:30 pre žiakov 2. stupňa ZŠ a SŠ (ekvivalent OG)
Online platforma: ZOOM
Plagát
 
 
Deň otvorených dverí

V piatok 24.1.2020 sa uskutočnil DOD našej školy. Malí predškoláci aj s rodičmi sa preniesli do Dúhového kráľovstva, kde zažili veľa zaujímavých vecí. Jednou z nich bola aj Jaskyňa mudrcov. V nej sme mali pripravené podnetné a deťmi veľmi obľúbené experimenty, hry a ukážky žiackych projektov. Pomohli nám aj chlapci z robotického krúžku, ktorí asistovali deťom pri ovládaní robota. Deti topili čokoládu, vybuchovali sopku, skúšali silu magnetov a tiež v špeciálnych mikroskopoch sledovali chrobáčiky a iné vecičky, ktoré by inak nevideli.

Kto sa u nás zastavil, získal pečiatku, a potom určite aj nejakú odmenu.

 

       

 
Noc výskumníkov

Aj tento školský rok sme sa zúčastnili Noci výskumníkov. Je to veľmi motivujúce vidieť vedu z inej strany, dokonca si ju vyskúšať. Za túto možnosť ďakujeme odhodlaným pracovníkom z rôznych vedeckých odvetví.  Pre žiakov je veľmi lákavé vyskúšať si vedecké prístroje, vypočuť si informácie pre nich v zrozumiteľnej podobe. Znovu sme si pripomenuli, že veda môže byť zábavná, inšpirujúca a nesmierne užitočná.

 

    

 
 
 
Exkurzia na UPJŠ

S 9. C triedou sme sa zúčastnili exkurzie na UPJŠ. Prezreli sme si laboratória organickej chémie prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Pripravili pre nás veľmi zaujímavý program. Videli sme pokusy, ktoré na hodinách chémie nemôžeme uskutočniť. Žiakom sa táto netradičná hodina páčila a dúfame, že aj motivovala k ďalšiemu štúdiu.