Školské súťaže 2016/2017

Technická olympiáda

 

Papcun Alex Sebastián VI.B 1. miesto

 

Pytagoriáda

 

3. ročník

Koperdák Marek III.Z 1. miesto
Baňacká Lucia III.L 2. miesto

 

4. ročník

Papcunová Tereza IV.T 1. miesto
Blicha Aleš Alexander IV.S 2. miesto
Stano Šimon IV.S 3. miesto

 

5. ročník

Kralovanská Ema V.A 1. miesto
Novák Matúš V.C 2. miesto
Petrová Viktória V.A 3. miesto

 

6. ročník

Košiarová Karin VI.A 1. miesto
Mitro Adam VI.B 2. miesto
Tomko Maximilián VI.C 3. miesto

 

7. ročník

Madarasová Zuzana VII.C 1. miesto
Krescanko Šimon VII.B 2. miesto
Fakla Adam Peter VII.C 3. miesto

 

8. ročník

Čižmariková Zuzana VIII.C 1. miesto
Románová Natália VIII.C 2. miesto
Hnathová Petra VIII.A 3. miesto

 

Geografická olympiáda

 

5. ročník

Semanič Tomáš V.C 1. miesto
Seifertová Romana V.D 2. miesto
Jendrichovský Lukáš V.A 3. miesto

 

6.-7. ročník

Kalmár Damián VII.B 1. miesto
Košiar Marek VII.A 2. miesto
Urdzíková Katarína VII.C 3. miesto

 

8.-9. ročník

Antoži Radovan IX.B 1. miesto
Simonová Katarína VIII.A 2. miesto
Mikluš Martin IX.C 3. miesto

 

Superstar

 

1. stupeň

Martinčeková Danka IV.T 1. miesto
Bartáková Simona Miriam II.M 2. miesto
Fojtiková Vanessa IV.L  
Šebáková Natália II.V 3. miesto

 

2. stupeň

Fabianová Ema - Katarína VIII.C 1. miesto
Kristmannová Ema IX.A 2. miesto
Lukáčová Sára VI.B  
Eštoková Ida V.B 3. miesto

 

Hviezdoslavov Kubín

 

Poézia

 

1. kategória

Mačáková Eliška IV.L 1. miesto
Kováčová Adela IV.S 2. miesto
Kuková Karin III.L 3. miesto

 

2. kategória

Grabanová Stella V.C 1. miesto
Bukatová Viktória V.B 2. miesto
Vlková Karolína VI.B  
Šebáková Katarína VI.B 3. miesto

 

3. kategória

Hritzová Romana VIII.A 2. miesto
Schwarc Šimon IX.B 3. miesto

 

 

Próza

 

1. kategória

Kalmárová Ester IV.L 1. miesto
Šebová Lucia III.Z 2. miesto
Hadžegová Malvína IV.S 3. miesto

 

2. kategória

Mozešová Natália VI.B 1. miesto
Buráková Ester VI.A 2. miesto
Hricková Katarína VI.B 3. miesto

 

 

3. kategória 

Rogosová Sarah VIII.A 1. miesto
Fabianová Ema - Katarína VIII.C 2. miesto
Halász Hugo VIII.C 3. miesto

 

Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre

 

Simonová Katarína VIII.A 1. miesto
Alezárová Nela IX.B 2. miesto
Husárová Martina IX.A  
Mikluš Martin IX.C 3. miesto

 

Slávik Slovenska

 

1. kategória

Hric Rastislav III.M 1. miesto
Kaščáková Nina II.D 2. miesto
Šebáková Natália II.V 3. miesto

 

2. kategória

Kollárová Linda VI.B 1. miesto
Eštoková Ida V.B 2. miesto
Šebáková Katarína VI.B 3. miesto

 

3. kategória

Alezárová Nela IX.B 1. miesto
Fabianová Ema - Katarína VIII.C 2. miesto