Krajské a vyššie 2019/2020

Olympiáda zo  slovenského jazyka a literatúry

krajské kolo

 Sabolová Bianka   9.B  1. miesto

Bedminton

krajské

 Bogušová Dušana  8.C  2. miesto - družstvo
 Bukátová Viktória  8.B  
 Eštoková Ida  8.B  

 

Olympiáda v anglickom jazyku

kategória 2A

 Madarasová Barbora   8.A  2. miesto

kategória 1C

 Smolník Jonathan William   8.A  úspešný riešiteľ

 

Ruské slovo - prednes ruskej poézie, prózy a piesne

krajské kolo

Poézia

 Kullová Elen   7.C  3. miesto

Skupinový spev

 Bartáková Simona Miriam   5.B  1. miesto
 Kuželová Paulína  5.B  
 Papcunová Barbora  5.B  
 Štieberová Zuzana  5.B  

 

slovenské kolo

Skupinový spev

 Bartáková Simona Miriam   5.B  2. miesto
 Kuželová Paulína  5.B  
 Papcunová Barbora  5.B  
 Štieberová Zuzana  5.B  

 

 MAKS - korešpondenčná matematická súťaž

 Balogová Patrícia  5.A  1. - 62. miesto
 Balog Bernard  6.A  1. - 32. miesto
 Kravčáková Andrea  9.A  1. - 15. miesto