Konzultačné hodiny

 

Prebiehajú počas celého školského roka individuálne po dohode s vyučujúcim podľa harmonogramu konzultačných hodín. Konzultačné hodiny jednotlivých pedagógov si môžete nájsť kliknutím na: Harmonogram konzultačných hodín.

 

Z organizačných dôvodov je potrebné, aby sa rodič na konzultáciách s vyučujúcim vopred dohodol emailom, prípadne telefonicky najneskôr v konzultačný deň do 13. hod. Iný termín konzultácie je možný po vzájomnej dohode.