Obvodné a mestské 2023/2024

Florbal

Badó Damián 8.A 1. miesto - družstvo
Hindoš Daniel 8.B  
Hvizdák Aleš 9.B  
Jančok Jakub 9.A  
Janoščík Alex  8.B  
Kračmár Boris 8.B  
Kračmár Simon 8.B  
Miškuf Filip  8.B  
Mitro Richard  7.B  
Rigo Maxim  7.C  
Takáč Tomáš  8.B  
Tatarka Samuel  7.C  
Závada Dávid 7.C  

 

Basketbal 3x3 žiakov

Benko A 9.A 1. miesto - družstvo
Farkaš Tomáš 9.B  
Hvizdák Aleš 9.B  
Zimka Sebastien 9.B  
Psotka František 9.C  
Klíma Benjamín Noel 8.B  

 

Technická olympiáda

kategória A

 Fedorco Matúš  9.B 1. miesto - dvojica
 Šimko Adam  8.A  

 

kategória B

 Chovancová Viktória  5.D 3. miesto

 

Car Challenge

mestská súťaž o Pohár riaditeľky SOŠ automobilovej

 Fedorco Matúš  9.B 1. miesto 

 

Olympiáda v anglickom jazyku

kategória 1A

 Vojčík Emma Clara   7.B 2. miesto

 

kategória B

 Truchlá Zuzana  9.C 1. miesto

 

Spoznaj svet s micro:bitom - programovanie

Kačmáry Adam 9.C 3. miesto - tím
Pleva Ján 9.B  
Pavlovič Matej 8.A  

 

Matematická olympiáda 

5. ročník

 Porubský Matej  5.C 2. miesto
 Fedák Augustín   5.A úspešný riešiteľ
 Filičko Milan  5.D úspešný riešiteľ

 

6. ročník

 Petrovajová Miriam  6.C 1. miesto

 

7. ročník

 Futáš Richard  7.A 1. miesto
 Feher Filip  7.A úspešný riešiteľ

 

9. ročník

 Kriško Peter  9.B 1. miesto

 

Vianočný TOMKE KAPRÍK - plavecká súťaž

Andreji Adam 9.C 1. miesto - družstvo
Feilová Zuzana 6.C  
Hindoš Daniel 8.B  
Slafkovská Lucia 9.B  
Klima Sophie  8.B  
Šoltésová Liana 8.A  
Renner Oliver 5.D  
Knábelová Liana 7.B  
Miškuf Filip  8.B  
Badó Damián 8.A  

 

 Geografická olympiáda

 kategória E

 Kravčák Alex  9.A  2. miesto
 Kriško Peter  9.B úspešný riešiteľ

 

kategória F

 Ujlaky Matúš  7.C  úspešný riešiteľ
 Petrovajová Miriam  6.C  úspešný riešiteľ
 Stahovcová Barbora  6.B  úspešný riešiteľ

 

kategória G

 Antoži Matej  5.A  úspešný riešiteľ
 Javornická Lívia  5.A  úspešný riešiteľ

 

Chemická olympiáda

 Kriško Peter  9.B  2. miesto
 Semaničová Barbora  9.B úspešný riešiteľ

 

Pytagoriáda 

3. ročník

 Leo Straka  3.S 1. miesto
 Majerník Maxim   3.T 3. miesto
 Verner Róbert  3.T úspešný riešiteľ
 Megela Alex  3.T úspešný riešiteľ
 Zápachová Daniela  3.S úspešný riešiteľ

 

4. ročník

Frisher Viliam  4.S 1. miesto

 

5. ročník

Porubský Matej  5.C úspešný riešiteľ

 

6. ročník

 Petrovajová Miriam  6.C úspešný riešiteľ
 Antalíková Natália  6.C úspešný riešiteľ

 

Dejepisná olympiáda

 Kriško Peter  9.B  1. miesto

 

Košicestar

celomestská spevácka súťaž

 Tolia John Francis  5.C  laureát súťaže
 Čekan Adam  6.B špeciálne ocenenie poroty

 

Škola plná talentov

mestská technická súťaž

 Grušovský Tomáš  9.B  3. miesto

 

Podpor pohyb cup 2024

futsalový turnaj

Koščo Marko 7.A 2. miesto - družstvo
Jalč Jakub 7.B  
Železník Marek 7.B  
Forray Marcus 7.C  
Graban Richard 7.C  
Papcun Maxim Damián 6.A  
Vaľo Matej 6.A  
Michalko Lukáš Ján  6.A  
Fedák Viliam 6.C  

 

Hviezdoslavov Kubín 

okresné kolo

3. kategória - próza

Rozenberg Samuel  7.A  2. miesto

 

3. kategória - poézia

 Horňáková Nina  8.B  3. miesto

 

regionálne kolo

3. kategória - próza

Rozenberg Samuel  7.A  1. miesto

 

RIM Basket cup

Hutník Filip 7.B 3. miesto - družstvo
Saučin Martin 7.B  
Megela Adam 7.C  
Maindl Daniel Dominik 6.A  
Naď Samuel 6.B  
Feher Adam 6.C  
Pacák Max 5.A  
Priesol Albert 5.B  
Filičko Milan 5.D  
Vrábel Andrej 4.M  
Škorec Adam 4.S  

 

Mia Dance Festival

tanečná súťaž

žiaci z krúžku Sedmokráska a Kids Dance            2. miesto

1.B: Černochová Teja, Kampe Lina, Javornická Júlia, Kreithová Karolína, Hovorková Tatiana, Takács Filip

1.S: Malachovská Adela, Bodová Marianna, Macek Jakub, Pilišiová Eliška

1.V: Findoráková Karin, Vincová Rebeka Salome, Palenčárová Kristína, Verbeníková Milena, Lenártová Tereza

2.M: Emma Gnipová

2.L: Adamská Hana, Adamská Tereza, Janoščíková Zara

2.P: Brecková Amélia, Kereková Mila, Kozáková Lucia, Littvay Nataša

2.Z: Bayer Simona, Trančík Ester

  

Spev bez hraníc

 Čekan Adam  6.B  3. miesto

 

Slávik Slovenska 2024

 Bružeňáková Lenka  6.B  3. miesto

 

FRESH školská športová liga v plávaní

 Philippou Rafaella  7.A  2. miesto

 

 Alfiáda

 6. kolo - Košice

 trieda 3.P   1. miesto

 jednotlivci

 Lešková Tamara  3.P  1. miesto
 Antolík Lukáš  3.P  2. miesto
 Frič Peter  3.P  3. miesto

 

 EGJAK - GAMES 

mestská anglická súťaž

 Balčíková Lea  9.C  2. miesto - družstvo
 Truchlá Zuzana  9.C  
 Vojčík Emma  7.B  
 Samaš Jakub  9.A  

 

Vybíjaná dievčat

Škorcová Patrícia 7.B 2. miesto - družstvo
Greššová Zuzana 7.C  
Hvizdáková  Alex 7.C  
Andrejčáková Dáša 7.C  
Kršáková Zoja 7.C  
Blanárová Miriam 7.A  
Blašková Bianka 7.A  
Balčíková Barbora 7.A  
Stahovcová Simona  7.A  
Tkáčová Dorota 7.A  
Trnková Tamara 7.A  

 

Fyzikálna olympiáda

7. ročník

 Futáš Richard  7.A 1. miesto
 Feher Filip  7.A 2. miesto

 

Biologická olympiáda 

kategória D-TP

 Stahovcová Simona   7.A úspešný riešiteľ

 

kategória C-TP

 Dulinová Zuzana  8.B úspešný riešiteľ
 Truchlá Zuzana  9.C úspešný riešiteľ

 

Atletika 

Hod Vortex raketou

 Hindoš Daniel   8.B 3. miesto

 

Biblická olympiáda 

kategória 1.R

 Šebáková Natália  9.C úspešný riešiteľ - družstvo
 Štieberová Zuzana  9.B  
 Kuželová Paulína   9.B