Súčasnosť

 

 

Základná škola Park Angelinum 8 Košice  sa snaží v najvyššej možnej miere rozvíjať potenciál svojich žiakov. Individuálnym prístupom vytvárame podmienky pre efektívne učenie a rozvoj emocionálnej inteligencie žiakov. Vytvárame neohrozujúce prostredie, v ktorom majú všetci žiaci príležitosti pre svoj ďalší rozvoj. Využívame overené inovatívne vyučovacie metódy a formy práce.

Vďaka dosiahnutým výsledkom patrí do prvej desiatky košických škôl.

Videoprezentácia priestorov školy

Videoprezentácia školského vzdelávacieho programu a inovačných projektov

Informačný buletin o škole

Informátor pre rodičov budúcich prváčikov

Vysoko efektívne učenie/VEU

Integrovaný vyučovací blok VEU - ukážky zážitkového učenia

Hejného matematika

Comenia script