CVČ

 

Centrum voľného času ANGELPARK je výchovno-vzdelávacím zariadením pre žiakov ZŠ Park Angelinum 8, Košice, ktoré svojou činnosťou zabezpečuje aktívne trávenie mimovyučovacieho času žiakov pod odborným pedagogickým vedením vo viacerých oblastiach.

 

Činnosť v záujmových útvaroch CVČ ANGELPARK rozhodnutím MŠVVaŠ SR od 12.10.2020 prerušená.

 

Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2020/2021

 

 

 
 
 

 

 
                            Štatút CVČ                     
 

 

Žiadosť o prijatie do ZÚ (na stiahnutie) - prvý krúžok

 

 

Žiadosť o prijatie do ZÚ (na stiahnutie) - druhý a ďalší krúžok

 


Odhlásenie zo záujmového útvaru .docx

Odhlásenie zo záujmového útvaru .pdf

 

Žiadosť o vrátenie nevyčerpaného finančného príspevku na činnosť CVČ .pdf

Žiadosť o vrátenie nevyčerpaného finančného príspevku na činnosť CVČ .docx

 

 
Logo
 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času pri ZŠ Park Angelinum za školský rok 2019/2020
 
Správa o výchovno-vydelávacej činnosti Centra voľného času pri ZŠ Park Angelinum za školský rok 2018/2019
 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času pri ZŠ Park Angelinum za školský rok 2017/2018
 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času pri ZŠ Park Angelinum za školský rok 2016/2017