Triedne aktívy

Triedne aktívy rodičov (rodičovské združenia)

 

Budú prebiehať vždy v dvoch termínoch:

 

Prvý termín (štvrtok) je spoločné stretnutie všetkých triednych dôverníkov o 16:15 hod. vo veľkej zborovni na prízemí s vedením školy.

 

Triedne aktívy pre 1. stupeň alebo 2. stupeň budú začínať o 17. hod. v jednotlivých triedach.

 

Druhý termín (o týždeň, štvrtok) o 17. hod. budú triedne aktívy iba v triedach, kde neboli zrealizované v prvom termíne.

 

Harmonogram triednych aktívov v šk.roku 2019/2020:

Prvý termín: 19.9.2019 -  1. stupeň                Druhý termín:  26.9.2019  - 2. stupeň

Prvý termín: 09.1.2020 -  2. stupeň                Druhý termín:  16.1.2020  - 1. stupeň

Prvý termín: 07.5.2020 -  1. stupeň                Druhý termín:  14.5.2020  - 2. stupeň