Triedne aktívy

Triedne aktívy rodičov (rodičovské združenia)

Triedne aktívy pre 1. stupeň sa uskutočnia dňa 22.9.2022 o 17:00. O 16:15 bude stretnutie triednych dôverníkov s vedením školy.

Triedne aktívy pre 2. stupeň sa uskutočnia  dňa 29.9.2022 o 17:00.

 

Ďalšie termíny triednych aktívov:

12.1.2023 o 17:00 (2. stupeň), o 16:15 bude stretnutie triednych dôverníkov s vedením školy.

19.1.2023 o 17:00 (1. stupeň).

 

11.5.2023 o 17:00 (2. stupeň), o 16:15 bude stretnutie triednych dôverníkov s vedením školy. 

18.5.2023 o 17:00 (1. stupeň).