Triedne aktívy

Triedne aktívy rodičov (rodičovské združenia)

Triedne aktívy pre 1. stupeň sa uskutočnia dištančne dňa 22.9.2021 o 17:00. O 16:15 bude stretnutie triednych dôverníkov s vedením školy.

Triedne aktívy pre 2. stupeň sa uskutočnia dištančne dňa 23.9.2021 o 17:00.

 

Ďalšie termíny triednych aktívov: 13.1.2022 (2. stupeň),  20.1.2022 (1. stupeň)