Verejné obstarávanie

 

Profil verejného obstarávateľa

 

Oznámenie o zadávaní zákaziek

 

Dňa 31.01.2022 bola vyhlásená zákazka  „Škola v prírode pre žiakov 4. ročníka základnej školy“ s termínom predloženia ponúk do 15.02.2022 do 13:00 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na základe písomnej žiadosti elektronicky: martoncikova@zspa.sk.

 

Dňa 26.7.2021 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia bežeckej dráhy ZŠ Park Angelinum 8, Košice “ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 5.8.2021 do 08:30 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

 

Dňa 30.6.2021 bola vyhlásená zákazka „Výmena podlahovej PVC krytiny“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 9.7.2021 do 08:30 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

 

Dňa 09.6.2021 bola vyhlásená zákazka „Stavebné úpravy a maľovanie šatní“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 22.6.2021 do 08:30 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

 

Dňa 25.05.2021 bola vyhlásená zákazka  „Oprava elektroinštalácie - šatne“ s termínom predloženia ponúk do 07.06.2021 do 08:00 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady  na základe písomnej žiadosti elektronicky: martoncikova@zspa.sk

 

Dňa 26.04.2021 bola vyhlásená zákazka „Oprava kanalizácie v suteréne školy“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 06.05.2021 do 08:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

 

Dňa 12.10.2020 bola vyhlásená zákazka „Škola v prírode pre žiakov 4. ročníka základnej školy“ s termínom predloženia ponúk do 23.10.2020 do 10.00 hod. Záujemcovia môžu získať súťažné podklady na základe písomnej žiadosti elektronicky: martoncikova@zspa.sk alebo osobne, poštou na adrese: Základná škola Park Angelinum 8, 040 01 Košice.

 

Dňa 5.10.2020 bola vyhlásená zákazka „Lyžiarsky výcvik pre žiakov II.stupňa ZŠ“ s termínom predloženia ponúk do 21.10.2020 do 10.00 hod. Záujemcovia môžu získať súťažné podklady na základe písomnej žiadosti elektronicky: martoncikova@zspa.sk alebo osobne, poštou na adrese: Základná škola Park Angelinum 8, 040 01 Košice.

 

Dňa 07.07.2020 bola vyhlásená zákazka „Stavebné úpravy polytechnickej učebne“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 16.07.2020 do 08:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

 

Dňa 14.05.2020 bola vyhlásená zákazka „Maľovanie - 5 tried a školská jedáleň“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 26.05.2020 do 08:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

 

Dňa 25.10.2019 bola vyhlásená zákazka "Počítače do školskej učebne v počte 14 kusov" s termínom predloženie ponúk do 8.11.2019 do 9:00 hod. Záujemcovia môžu získať súťažné podklady na základe písomnej žiadosti elektronicky: martoncikova@zspa.sk alebo osobne, poštou na adresu: Základná škola Park Angelinum 8, 040 01 Košice.

 

Dňa 12.9.2019 bola vyhlásená zákazka „Lyžiarsky výcvik pre žiakov II.stupňa ZŠ“ s termínom predloženia ponúk do 27.9.2019 do 15.00 hod. Záujemcovia môžu získať súťažné podklady na základe písomnej žiadosti elektronicky: martoncikova@zspa.sk alebo osobne, poštou na adrese: Základná škola Park Angelinum 8, 040 01 Košice.

 

Dňa 12.9.2019 bola vyhlásená zákazka „Škola v prírode pre žiakov 4.ročníka ZŠ“ s termínom predloženia ponúk do 27.9.2019 do 15.00 hod. Záujemcovia môžu získať súťažné podklady na základe písomnej žiadosti elektronicky: martoncikova@zspa.sk alebo osobne, poštou na adrese: Základná škola Park Angelinum 8, 040 01 Košice.

 

Dňa 6.6.2019 bola vyhlásená zákazka „Oprava dievčenských a chlapčenských toaliet na 3. poschodí ZŠ“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 18.6.2019 do 9:00 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.