Školské súťaže 2018/2019

Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre

 

Urdzíková Katarína IX.C 1. miesto
Sabolová Bianka VIII.B 2. miesto
Hrunková Zuzana IX.C 3. miesto

 

Technická olympiáda

 

Kopolovets Ivan VIII.B 1. miesto - družstvo
Papcun Alex Sebastián VIII.B 1. miesto - družstvo

 

Pytagoriáda

 

3. ročník

 

Dulinová Zuzana III.V 1. miesto
Dudáš Róbert III.M 2. miesto
Šimko  III.M 3. miesto

 

4. ročník

 

Fakla Theo IV.M 1. miesto
Samaš Jakub IV.D 2. miesto
Kralovanský Peter IV.M 3. miesto

 

5. ročník

 

Urdzík Peter V.C 1. miesto
Balog Bernard V.A 2. miesto
Koperdák Marek V.C 3. miesto

 

6. ročník

 

Kullová Elen VI.C 1. miesto
Melnychuk Lev VI.A 2. miesto
Papcunová Tereza VI.C 3. miesto

 

7. ročník

 

Fecko Adam VII.B 1. miesto
Madarasová Barbora VII.A 2. miesto
Novák Matúš VII.C 3. miesto

 

8. ročník

 

Tomko Maximilián VIII.C 1. miesto
Oravec Michal VIII.A 2. miesto

Koperdáková Ľudmila

Majza Maxim

VIII.C

VIII.C

3. miesto

3. miesto 

 

Geografická olympiáda

 

kategória G - 5. ročník

 

Borošová Barbora V.B 1. miesto
Hrunková Lucia V.C 2. miesto
Viščorová Laura V.A 3. miesto

 

kategória F - 6. a 7. ročník

 

Semanič Tomáš VII.C 1. miesto
Madarasová Barbora VII.A 2. miesto
Hlôška Alexander VII.C 3. miesto

 

kategória E - 8. a 9. ročník

 

Niedelský Šimon IX.A 1. miesto
Herditzka Vivien IX.A 2. miesto
Herditzka Muriel IX.A 3. miesto

 

Hviezdoslavov Kubín

 

Poézia

 

1. kategória - 1. až 4. ročník

 

Petriková Andrea IV.V 1. miesto
Tkáčová Dorota II.L 2. miesto
Horňáková Nina III.V 3. miesto
Hudák Sedrik Maximilian I.Z čestné uznanie

 

2. kategória - 5. a 6. ročník

 

Džupka Peter V.C 1. miesto
Mačáková Eliška VI.A 2. miesto
Urdzík Peter V.C 3. miesto

 

3. kategória - 7. až 9. ročník

 

Mozešová Natália VIII.B 1. miesto
Bukatová Viktória VII.B 2. miesto
Popovičová Ema VIII.A 3. miesto

 

Próza

 

1. kategória - 1. až 4. ročník

 

Rozenberg Samuel II.L 1. miesto
Dofková Lilly IV.V 2. miesto
Havlik Adam III.V 3. miesto
Hudáková Gaia IV.D čestné uznanie

 

2. kategória - 5. a 6. ročník

 

Kullová Elen VI.C 1. miesto
Marcinčáková Klára VI.A 2. miesto
Repická Tamara Mária V.C 3. miesto

 

3. kategória - 7. až 9. ročník

 

Barilíková Veronika VII.C 1. miesto
Jákobová Natália VIII.A 2. miesto
Oravec Michal VIII.A 3. miesto

 

Superstar

 

1. stupeň

 

Bartáková Simona Miriam IV.M 1. miesto
Urban Ján IV.D  
Kuželová Paulína IV.M 2. miesto
Semaničová Barbora IV.M 3. miesto
Boroš Jakub II.L čestné uznanie

 

2. stupeň

 

Švábová Sofia V.C 1. miesto
Fojtiková Vanessa VI.A 2. miesto
Krescanková Eliška V.C  

 

Slávik Slovenska

 

1. kategória

 

Eštoková Ema II.T 1. miesto
Kršáková Zoja II.T 2. miesto

 

2. kategória

 

Štieberová Zuzana IV.M 1. miesto
Kuželová Paulína IV.M 2. miesto
Martinčeková Danka VI.C  
Marcinčáková Klára VI.A 3. miesto
Džupka Peter V.C čestné uznanie


3. kategória

 

Nemčíková Zuzana VIII.B 1. miesto
Šebáková Katarína VIII.B 2. miesto