Viem, čo zjem

Naša škola sa zapojila do celoslovenského projektu "Viem čo zjem", ktorý poukazuje a zároveň vedie deti k správnym stravovacím návykom, zdravej životospráve a orientácii sa v zdravých potravinách. V spojitosti s tým sme sa tak zapojili do boja proti obezite, alebo podvýžive v dôsledku nesprávnej životosprávy. Projekt sme odštartovali v októbri 2016 výtvarnou súťažou, kde hlavnou témou bolo "Môj zdravý tanier". Výtvarné práce sme zaslali do celoslovenského kola, kde v decembri zasadne odborná porota a súťaž vyhodnotí.
9. 12. 2016 naši piataci absolvovali workshopy, ktoré pre nich pripravili organizátori projektu Neuropea Bratislava, v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a s doporučením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a šprotu SR. Žiaci sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií, zážitkovou formou mali možnosť overiť si vlastné poznatky o zdravom a nezdravom stravovaní, v jednotlivých skupinách diskutovali o možných následkoch a príčinách životosprávy.
Do tohto projektu sa zapojili všetky naše piatacke triedy V. A, V. B, V. C, V. D a v ďalších mesiacoch budú v ňom pokračovať ďalšími zaujímavými aktivitami. Pretože zdravie je to najcennejšie čo máme.
Koordinátorkou projektu je p. uč. Dadka Kánássy

 

Fotogaléria

 

Zdravá desiata - pomazánky