Zvonenie

Vyučovací čas je rozvrhnutý takto :

1. hodina 8,00 hod. – 8,45 hod.

2. hodina 8,55 hod. – 9,40 hod.

15 min. veľká prestávka I.

3. hodina 9, 55 hod. – 10,40 hod.

15 min. veľká prestávka II.

4. hodina 10,55 hod. – 11,40 hod.

5. hodina 11,50 hod. – 12,35 hod.

6. hodina 12,45 hod. – 13,30 hod.

obedňajšia prestávka

7. hodina 14,00 hod. – 14,40 hod.

8. hodina 14,50 hod. – 15,30 hod.