Obvodné a mestské 2020/2021

Pytagoriáda

3. ročník

 Kulla Matúš  3.Z  1. miesto
 Hudák Sedrik Maximilián  3.Z  úspešný riešiteľ
 Dobrovičová Lea  3.M  úspešný riešiteľ
 Petrovajová Miriam  3.Z  úspešný riešiteľ

 

4. ročník

 Semanišin Richard  4.L  2. miesto
 Feher Filip  4.L  3. miesto
 Závada Dávid  4.T  úspešný riešiteľ
 Šmídt Matej  4.T  úspešný riešiteľ
 Frischer Emilián  4.P  úspešný riešiteľ

 

5. ročník

 Fitz Jakub  5.B  úspešný riešiteľ
 Csrey Reya Von  5.B  úspešný riešiteľ
 Dudáš Róbert  5.A  úspešný riešiteľ
 Badó Damián  5.A  úspešný riešiteľ
 Jozefov Tadeáš  5.A  úspešný riešiteľ

 

6. ročník

 KravčákAlex  6.D  úspešný riešiteľ
 Balogová Patrícia  6.A  úspešný riešiteľ
 Samaš Jakub  6.A  úspešný riešiteľ
 Truchlá Zuzana  6.C  úspešný riešiteľ

7. ročník

 Balog Bernard  7.A  1. miesto

8. ročník

 Mačáková Eliška  8.A  2. miesto
 Budinec Pavol  8.C  3. miesto
 Kopolovets Alina  8.A  úspešný riešiteľ

 

Matematická olympiáda

 Fitz Jakub  5.B  úspešný riešiteľ
 Truchlá Zuzana  6.C  úspešný riešiteľ

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

 Semanič Tomáš  9.B  1. miesto

 

Hviezdoslavov Kubín

próza

3. kategória 

 Mačáková Eliška  8.A  2. miesto


Olympiáda v anglickom jazyku

kategória 1A

 Borošová Barbora  7.B  2. miesto

 

kategória 1B

 Novák Matúš  9.B  1. miesto

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

kategória 1B

 Semanič Tomáš  9.B  2. - 3. miesto
 Hnath Filip  9.A  úspešný riešiteľ

 

Geografická olympiáda

kategória E

 Semanič Tomáš  9.B  1. miesto
 Kováčová Adela  8.B  úspešný riešiteľ
 Kolcunová Petra  9.A  úspešný riešiteľ

 

kategória F

 Kravčák Alex  6.D  3. miesto
 Borošová Barbora  7.B  úspešný riešiteľ
 Kršák Maximilián  6.A  úspešný riešiteľ

 

kategória G 

 Dudáš Róbert  5.A  úspešný riešiteľ
 Halušková Ella  5.C  úspešný riešiteľ
 Gášpár Michal  5.A  úspešný riešiteľ

 

Biologická olympiáda

kategória E - zoo

 Džupka Peter  7.C  1. miesto

 

kategória C

 Kubišová Katarína  8.B  1. miesto
 Kopolovets Alina  8.A  úspešný riešiteľ

 

Dejepisná olympiáda

kategória C

 Kolcunová Petra  9.A  2. miesto
 Pribulová Ella  9.B  úspešný riešiteľ

 

kategória D

 Kočišová Kristína  8.B  úspešný riešiteľ

 

kategória E

 Spielmann Peter  7.A  úspešný riešiteľ
 Viščorová Laura  7.A  úspešný riešiteľ

 

kategória F

 Štieberová Zuzana  6.B  úspešný riešiteľ

 

Čo nám pandémia dala

mestská informatická súťaž

 Lisánsky Boris  6.C  1. miesto