Plán akcií

MESIAC

AKCIA

 
 

SEPTEMBER

Slávnosť jabĺčkovej pani

 
 

Plody pani jesene

 
 

Poďme spolu lietať

 

 

OKTÓBER

Kvietok pre mojich starkých

 

 

Zber druhotných surovín

 

 

Škodlivosť fajčenia - 5. ročník

 

 

Zabávaj sa bezpečne - 8. a 9. ročník

 

 

Imatrikulácia prvákov

 

 

Číta celá rodina

Oslava učenia

Kultúrne podujatie

 

 

NOVEMBER

Deň zdravej výživy

 

 

Chystáme vianočnú výzdobu

 

 

Deň otvorených dverí pre MŠ

 

 

Tanečný venček

 

 

Moje mesto snov - stavby z LEGA

 

 

Komparo - 9. roč.

 

 

DECEMBER

Mikuláš ročníkov 1. - 4.

 
 

Vianočné besiedky  ročníkov 1. - 4., ŠKD

 
 

Vianočné pozdravy

 

 

Vianočná burza

 

 

Kultúrne podujatie

 
 

Vianočný turnaj - futbal

Ukážky zdravej výživy 5. - 9.

 

 

JANUÁR

SuperStar 5. - 9.

 

 

Darčeky pre budúcich prvákov

 

 

Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov

 

 

 

 

FEBRUÁR

Valentínske srdiečka

 

 

Testovanie 9 

 

 

Fašiangová zábava 1.- 4. r., ŠKD

 

 

Superstar 1.- 4. r.

Malá škola školáčika

 

 

MAREC

Zábavné popoludnie s knihou

 
 

Čitateľský minimaratón

 
 

Kultúrne podujatie

 

 

Veľkonočné pozdravy

 
 

Deň knihy

 

 

Malá škola školáčika

Rozprávková kráľovská noc

 

 

APRÍL

EKO módna prehliadka

 

 

Deň Zeme

 

 

Zber druhotných surovín

 

 

Turnaj o Putovný pohár – vybíjaná 3. - 4. r.

 

 

Rytiersky turnaj II. roč.

 

 

Zápis do prvého ročníka

 

MÁJ

Pozdravy ku Dňu matiek

 
 

Atletická olympiáda

 

 

Náramok priateľsva

 

 

 

 

JÚN

 

Kráľovská rozlúčka Dúhového kráľovstva so štvrták

 
 

Rozlúčka s deviatakmi

 
 

Detský čin roka – písanie prác

 

 

Pozvánky a pozdravy na nový školský rok

 
 

Program na koniec šk. roka 

 

 

Otec, mama a ja- zábavné popoludnie s rodičmi