Prístupnosť webu

Webové sídlo Základnej školy Park Angelinum (www.zspa.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely 570/2009 zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.


Webová stránka je vo výstavbe.