Vedenie školy

Riaditeľka školy: Mgr. Renáta Brédová 
 

Životopis

Hodnotiaca správa z riadiacej činnosti 2011-2016

Zástupkyne: RNDr. Kamila Jalčová
  Mgr. Miroslava Marušáková