Vedenie školy

Riaditeľka školy: Mgr. Renáta Brédová 
 

Životopis

Hodnotiaca správa z riadiacej činnosti 2016 - 2021

Hodnotiaca správa z riadiacej činnosti 2011 - 2016

Zástupkyne: RNDr. Mária Priščáková
  Mgr. Miroslava Marušáková