Krúžky


 
               Programovanie -  vedúca: RNDr. Mária Priščáková 
 
               Programovanie - vedúca: Mgr. Magdaléna Kopasová
 
               Robotika - vedúci: Mgr. Peter Zambori