Rovesnícki medátori

Milí spolužiaci,

ako ste už určite počuli, niektorí z nás sa zúčastnili na školení rovesníckych mediátorov. Toto školenie bolo pre nás veľmi poučné a dúfame, že sa nám podarí uplatniť vedomosti, ktoré sme nadobudli, aby sme vám mohli pomôcť zvládať situácie, ktoré nám občas všetkým spôsobujú problémy. Radi by sme vás preto zoznámili s najdôležitejšími informáciami, ktoré sa zídu každému z nás.

Základ tvorí 5 pravidiel, ktoré by mal každý dodržiavať v prípade konfliktu:

  1. Navzájom sa počúvajme
  2. Zachovávajme chladnú hlavu
  3. Neskáčme si do reči
  4. Skúsme zabrániť tomu, aby nedošlo k fyzickému násiliu

Dodržujme empatiu, čo je vlastne vciťovanie sa do sveta predstáv druhého, do jeho emócií, spôsobu myslenia a postojov.

Ak budeme tieto pravidlá vždy dodržiavať, konflikty sa pre nás stanú riešiteľnejšie.

Keby ste si však ani tak nevedeli dať rady, na druhom poschodí bude umiestnená schránka, do ktorej môžete vhadzovať papieriky s popisom problému, ktorý Vás trápi. Vedľa schránky bude umiestnený plagát, kde sa dočítate zaujímavé veci.

Ako mediátori sa denne stretávame s konfliktami, ktoré je potrebné riešiť. Vyskytujú sa medzi všetkými. Videli ste však už niekedy naše pani učiteľky, ako na seba kričia, navzájom si nadávajú, či nebodaj sa strkajú a kopú? Nie? To preto, že dospelí už vedia, čo robiť, či nerobiť v kontakte s druhou osobou, aby predišli takýmto situáciám.

Ak by sme si mali pripomenúť konkrétnu situáciu, keď vzniká konflikt, možno by to bolo odpisovanie domácich úloh. Často sa stáva, že tí menej zodpovední žiaci si bez dovolenia zoberú zošit s domácou úlohou od iného spolužiaka, odpíšu si ju a pred učiteľom ju vyhlásia za svoju.  Vy, ktorí to občas robíte, myslíte prosím na to, že spolužiak, ktorému ste úlohu zobrali, sa doma trápil, veľmi sa snažil a stálo ho to čas, ktorý ste vy venovali hre, či inej činnosti. A v škole ste to odpísali za pár minút alebo sekúnd.

To však je len jeden z množstva problémov, s ktorými sa stretávame a ktoré nás trápia. Ak sa nad nimi zamyslíme, určite nám to pomôže nevytvárať tak často zbytočné konflikty. Dúfame, že aj pôsobenie mediátorov vylepší vzťahy medzi nami a obmedzí konflikty v škole.