Školské súťaže 2017/2018

Olympiáda v anglickom jazyku

 

6. - 7. ročník

 

Madarasová Barbora VI.A 1. miesto
Samsely Oliver VI.B 2. miesto
Mitro Adam VII.B 3. miesto

 

8. - 9. ročník

 

Pustaiová Soňa VIII.A 1. miesto
Madarasová Zuzana VIII.C 2. miesto
Halász Hugo IX.A 3. miesto
Kalmár Damián VIII.B  
Senčar Daniel IX.A  

 

Pytagoriáda

 

3. ročník

 

Jankovič Oliver III.D 1. miesto
Kralovanský Peter III.M 2. miesto
Kriško Peter III.M 3. miesto

 

4. ročník

 

Šebová Lucia IV.Z 1. miesto
Borošová Barbora IV.M 2. miesto
Baňacká Lucia IV.L 3. miesto

 

5. ročník

 

Oleničová Katarína V.B 1. miesto
Kullová Elen V.C 2. miesto
Šimko Matej V.A 3. miesto

 

7. ročník

 

Koperdáková Ľudmila VII.C 1. miesto
Mitro Adam VII.B 2. miesto
Ivančáková Simona VII.A 3. miesto

 

8. ročník

 

Krescanko Šimon VIII.B 1. miesto
Onderišinová Anne VIII.A 2. miesto
Fakla Adam Peter VIII.C 3. miesto

 

 Geografická olympiáda

 

kategória G - 5. ročník

 

Kováčová Adela V.B 1. miesto
Buša Tomáš V.A 2. miesto
Zuberová Miriam V.C 3. miesto

 

kategória F - 6. a 7. ročník

 

Kravčáková Andrea VII.C 1. miesto
Semanič Tomáš VI.C 2. miesto
Urban Patrik VII.A 3. miesto

 

kategória E - 8. a 9. ročník

 

Hrunková Zuzana VIII.C 1. miesto
Matuová Stela VIII.B 2. miesto
Niedelský Šimon VIII.A 3. miesto

 

 Hviezdoslavov Kubín

 

Poézia

 

2. kategória - 5. a 6. ročník

 

Mačáková Eliška V.A 1. miesto
Kalmárová Ester V.A 2. miesto
Grabanová Stella VI.C 3. miesto

 

3. kategória - 7. až 9. ročník

 

Mozešová Natália VII.B 1. miesto
Paňková Zuzana VII.C 2. miesto
Románová Natália IX.A 3. miesto

 

Próza

 

2. kategória - 5. a 6. ročník

 

Kullová Elen V.C 1. miesto
Barilíková Veronika VI.C 2. miesto
Šestáková Sofia V.B 3. miesto

 

3. kategória - 7. až 9. ročník

 

Fabianová Ema - Katarína IX.A 1. miesto
Kalmár Damián VIII.B 2. miesto
Hricková Katarína VII.B 3. miesto

 

Superstar

 

1. stupeň

 

Kuželová Paulína III.M 1. miesto
Bartáková Simona Miriam III.M 2. miesto
Lopušniaková Laura III.S 2. miesto
Bado Damián II.M 3. miesto

 

2. stupeň

 

Fabianová Ema - Katarína IX.A 1. miesto
Vlková Karolína VII.B 2. miesto
Fojtiková Vanessa V.A 3. miesto
Oleničová Katarína V.B 3. miesto

 

Súťaž talentov v ruskom jazyku

 

Hrunková Zuzana VIII.C 1. miesto
Urdzíková Katarína VIII.C 1. miesto
Kerpčar Juraj VIII.A 2. miesto
Ivanisko Michal IX.A 3. miesto
Harachová Natália VIII.C 3. miesto
Madarasová Zuzana VIII.C 3. miesto