Obvodné a mestské 2015/2016

Spev bez hraníc

 

Fabianová Ema - Katarína VII.C 1. miesto

 

Florbal

     
Beránková Lenka VIII.A  3. miesto - družstvo
Červáková Veronika Ráchel IX.B  
Fečíková Patrícia VIII.B  
Harčarová Martina VI.C  
Hnathová Petra VII.A  
Husárová Martina VIII.A  
Jánošíková Andrea VIII.B  
Korpa-Ondová Lea VII.A  
Masaryková Laura VI.C  
Sarnovská Viera IX.B  
Štefanovičová Katarína VIII.B  
Timová Jana IX.B  
Velgosová Michaela VIII.A  

 

Majstrovstvá ZŠ okresu Košice I v šachu

 

Kováčik Róbert IX.B 2. miesto

 

Minivybíjaná

 

Adamová Tamara IV.S 1. miesto - družstvo
Bogušová Dušana IV.S  
Böhmannová Petra IV.S  
Ďurkovič Matúš IV.S  
Filip Sebastián IV.S  
Grabanová Stella IV.S  
Heinzl Jakub Maximilián IV.S  
Hlebašková Laura Monika IV.S  
Hlôška Alexander IV.S  
Oberhauser Jakub IV.S  
Petruš Oliver IV.S  
Pješčáková Katarína IV.S  
Pribulová Ella IV.P  
Rigo Simon IV.S  

 

Slovo bez hraníc

 

Mozešová Natália V.D 1. miesto
Mačáková Eliška III.L 3. miesto

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

 

Gribushin Stanislav IX.A 2. miesto

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

 

Mitrová Gabriela IX.A 3. miesto

 

Slniečko - šachový turnaj

 

Urbanová Tatiana IV.M 3. miesto

 

Olympiáda v anglickom jazyku 

  

Mitrová Gabriela IX.A 3. miesto
Halász Hugo VII.C úspešný riešiteľ

 

Geografická olympiáda

 

Krišková Kristína V.B 2. miesto
Simonová Katarína VII.A 3. miesto
Šoltés Matej V.B 3. miesto
Kalmár Damián VI.B úspešný riešiteľ
Madarasová Zuzana VI.C úspešný riešiteľ

 

Dejepisná olympiáda

 

Románová Natália VII.C 1. miesto
Simonová Katarína VII.A 3. miesto
Antoži Radovan VIII.B úspešný riešiteľ
Hrunková Zuzana VI.C úspešný riešiteľ

 

Európa v škole

 

Mitrová Gabriela IX.A čestné uznanie
Mozešová Natália V.D čestné uznanie

 

Pytagoriáda

 

Antoži Ladislav V.A 1. miesto
Papcunová Tereza III.T 1. miesto
Velgosová Michaela VIII.A 2. miesto
Madarasová Zuzana VI.C 3. miesto
Semanič Tomáš IV.S úspešný riešiteľ

 

Chemická olympiáda

 

Dobrovičová Martina IX.A úspešný riešiteľ
Mitrová Gabriela IX.A úspešný riešiteľ

 

Biblická súťaž

 

Kopolovets Alina III.L 2. miesto - družstvo
Petričko Michal III.S  
Pintérová Marcela IV.M  

 

Dorin Lea II.Z 2. miesto - družstvo
Repická Tamara Mária II.Z  

 

Biblická olympiáda

 

Pintér Rastislav VII.A 3. miesto - družstvo
Skorodenská Petronela VII.C  
Šelesták Samuel VII.C  

 

Hviezdoslavov Kubín

 

Kullová Elen III.T 1. miesto
Mozešová Natália V.D 1. miesto
Fröhlich Simon VIII.B 2. miesto
Stanová Terézia V.B 3. miesto

 

Matematická olympiáda

 

Antoži Ladislav V.A 2. miesto
Madarasová Zuzana VI.C 2. miesto
Románová Natália VII.C 2. miesto
Blišťan Jakub V.D úspešný riešiteľ
Fakla Adam Peter VI.C úspešný riešiteľ
Festenburg Veronika Nicoletta VII.B úspešný riešiteľ
Hronský Damián VI.A úspešný riešiteľ
Košiar Marek VI.A úspešný riešiteľ
Krescanko Šimon VI.B úspešný riešiteľ
Mitro Adam V.D úspešný riešiteľ
Stanová Terézia V.B úspešný riešiteľ
Šimko Richard V.C úspešný riešiteľ
Ténai Frederik VIII.B úspešný riešiteľ

 

Biologická olympiáda

 

Rusinko Ivo VI.A 2. miesto
Simonová Katarína VII.A 2. miesto
Rosová Andrea VI.A úspešný riešiteľ

 

Vybíjaná

 

Benková Ema VI.A 2. miesto - družstvo
Bohušová Michaela VII.C  
Buchalová Viktória VII.C  
Čačková Laura VII.B  
Filipová Petronela VI.B  
Harčarová Martina VI.C  
Herditzka Vivien VI.A  
Herditzka Muriel VI.A  
Korpa-Ondová Lea VII.A  
Školníková Katarína VI.A  
Timkaničová Zuzana VI.B  
Urdzíková Katarína VI.C  
Velgosová Miroslava VII.C