Vychovávateľky

 

Vychovávateľky  ŠKD

 

Vedúca vychovávateľka: Mária Fecková

 

L. Brandtová, 1.B (1. oddelenie)

Bc. M. Stašková , 1.M (2. oddelenie)

D. Sklenárová, 1.S (3. oddelenie)

Bc. M. Kohútová, 1.V (4. oddelenie)        

M. Fecková, 2.L (5. oddelenie)

N. Dubrová, 2.M (6. oddelenie)

Bc. S. Ivanová, 2.P (7. oddelenie)

Mgr. J. Mikulová, 2.Z (8. oddelenie)

Mgr. R. Borodáčová, 3.L (9. oddelenie)

K. Majorošová, 3.P (10. oddelenie)

Mgr. K. Labudová, 3.S (11. oddelenie)

A. Horňáková, 3.T (12. oddelenie)

Mgr. L. Fehérová, 4.V (13. oddelenie)