Vychovávateľky

 

Vychovávateľky  ŠKD

 

Vedúca vychovávateľka: Mária Fecková

 

M. Fecková, 1.L (1. oddelenie)

N. Dubrová , 1.M (2. oddelenie)

Mgr. M. Roth, 1.P (3. oddelenie)

Mgr. J. Mikulová, 1.Z (4. oddelenie)        

Mgr. R. Borodáčová, 2.L (5. oddelenie)

Bc. M. Kohútová, 2.P (6. oddelenie)

D. Sklenárová, 2.S (7. oddelenie)

Bc. M. Stašková, 2.T (8. oddelenie)

K. Repová, 3.M (9. oddelenie)

Mgr. S. Martiňuková, 3.S (10. oddelenie)

L. Brandtová, 3.V (11. oddelenie)

Mgr. A. Cöveková, 4.M (12. oddelenie)