Vychovávateľky

 

Vychovávateľky  ŠKD

 

Vedúca vychovávateľka: Mária Fecková

 

Mgr. J. Mikulová, 1.M (1. oddelenie)

M. Fecková, 1.S (2. oddelenie)

Mgr. M. Roth, 1.V (3. oddelenie)

Bc. M. Stašková, 2.B (4. oddelenie)

D. Sklenárová, 2.M (5. oddelenie)

Mgr. M. Kohútová, 2.S (6. oddelenie)

N. Kajňaková, 2.V (7. oddelenie)

Bc. J. Kováčová, 3.L (8. oddelenie)

K. Ficíková, 3.M (9. oddelenie)

Mgr. J. Podsedlá, 3.Z (10. oddelenie)

Mgr. K. Bodnárová, 3.Ž (11. oddelenie)