Rešpektuj a buď rešpektovaný

Často sa zamýšľame nad otázkou, či by sme nemohli vychovávať naše deti lepšie. V minulosti zakorenená tendencia  výchovy k poslušnosti  nám evokuje, že by to asi malo byť trochu inak.

Autori knihy  „Rešpektovať a byť rešpektovaný“ vytvorili model, ktorý by nás mohol inšpirovať,  a aj keď sa nemusíme  stotožňovať so všetkými tvrdeniami, snáď sa naučíme deťom lepšie načúvať, nachádzať spoločné riešenia problémov,  menej trestať,  ale aj znižovať dôležitosť odmien, ktoré sú niekedy jediným hnacím motorom,  prečo si plnia svoje povinnosti.  Lebo opakom poslušnosti nie je neposlušnosť, ani vzdorovitosť, ale zodpovednosť. Zodpovednosť za svoje správanie a aj za jeho následky,  aj keď rodič, učiteľ alebo iný dospelý nebude nablízku.  A o to ide – pomôcť dieťaťu vybudovať si  systém  vlastných hodnôt, ktorými sa bude v živote riadiť.

 

Konkrétne informácie si môžete prečítať aj na stránkach:

 http://www.rodinka.sk/tip-na-knihu/tip-na-knihu/respektovat-a-byt-respektovany/

http://luciegroverova.sweb.cz/respektovat.html

Video autorky:

http://www.youtube.com/watch?v=rFzW9mVHHEE

http://www.eduworld.sk/sk/preco-by-respekt-nemal-chybat!aid=306

 

Zásady dobrej komunikácie