Školské súťaže 2020/2021

Pytagoriáda

5. ročník

Dudáš Róbert    5.A       1. miesto
Fitz Jakub         5.B       2. miesto
Badó Damián    5.A       3. miesto
 
 

Balogová Patrícia                           6.A         1. miesto

Kravčák Alex                                 6.D         2. miesto

Samaš Jakub                                 6.A         3. miesto

Truchlá Zuzana                              6.C         3. miesto