Školské súťaže 2020/2021

Pytagoriáda

5. ročník

 Dudáš Róbert  5.A  1. miesto
 Fitz Jakub  5.B  2. miesto
 Badó Damián  5.A  3. miesto

 

6. ročník

 Balogová Patrícia  6.A  1. miesto
 Kravčák Alex  6.D  2. miesto
 Samaš Jakub  6.A  3. miesto
 Truchlá Zuzana  6.C  3. miesto

 

7. ročník

 Balog Bernard  7.A  1. miesto
 Ondrejkovičová Tereza Lea  7.A  2. miesto
 Viščorová Laura  7.A  3. miesto

 

8. ročník

 Oleničová Katarína  8.B  1. miesto
 Budinec Pavol  8.C  1. miesto
 Antolik Martin  8.B  3. miesto

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

 Semanič Tomáš  9.B  1. miesto
 Kováčová Adela  8.B  2. miesto
 Eštoková Ida  9.A  3. miesto

 

Hviezdoslavov Kubín

Poézia

2. kategória

 Horňáková Nina  5.C  1. miesto
 Kaščáková Nina  6.B  2. miesto
 Geffertová Jana  5.C  3. miesto

 

3. kategória

 Mačáková Eliška  8.A  1. miesto
 Džupka Peter  7.C  2. miesto
 Dzurovčinová Sophia  9.A  3. miesto

 

Próza

2. kategória

 Cserey Reya Von  5.B  1. miesto
 Gažiová Hannah  5.C  2. miesto
 Rizmanová Ema  5.B  3. miesto

 

3. kategória 

 Barilíková Veronika  9.B  1. miesto
 Kullová Elen  8.C  2. miesto
 Zeleňáková Ema  8.C  3. miesto
 Kundrátová Mária  7.B  3. miesto

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

kategória 1B

 Semanič Tomáš  9.B  1. miesto
 Hnath Filip  9.A  2. miesto
 Mačáková Eliška  8.A  3. miesto

 

kategória 1A

 Suchanová Laura  6.C  1. miesto

 

Geografická olympiáda

kategória E

 Semanič Tomáš  9.B  1. miesto
 Kováčová Adela  8.B  2. miesto
 Kolcunová Petra  9.A  3. miesto

 

kategória F

 Borošová Barbora  7.B  1. miesto
 Kravčák Alex  6.D  2. miesto
 Kršák Maximilián  6.A  3. miesto

 

kategória G 

 Halušková Ella  5.C  1. miesto
 Dudáš Róbert  5.A  2. miesto
 Gášpár Michal  5.A  3. miesto

 

Dejepisná olympiáda

kategória C

 Kolcunová Petra  9.A  1. miesto
 Pribulová Ella  9.B  2. miesto
 Neuwirthová Juliána  9.A  3. miesto

 

kategória D

 Kočišová Kristína  8.B  1. miesto

 

kategória E

 Spielmann Peter  7.A  1. miesto
 Viščorová Laura  7.A  2. miesto
 Borošová Barbora  7.B  3. miesto

 

kategória F

 Papcunová Barbora  6.B  1. miesto
 Štieberová Zuzana  6.B  2. miesto
 Samaš Jakub  6.A  3. miesto