Učitelia

 

 

Triedni učitelia

1. stupeň

1.L

1.P

1.S

1.T

Mgr. Beáta Šelestáková

Mgr. Lukáčová Klaudia

Mgr. Tobiašová Jana

Mgr. Bušová Ľuba

2.M

2.S

2.V

Mgr. Oravcová Klaudia

Mgr. Gajdošová Ingrid

Mgr. Haščáková Monika

3.B

3.M

3.S

3.V

Mgr. Jančárová Zuzana

Mgr. Molnárová Monika

Mgr. Grušovská Anna

Mgr. Urbanová Viera

4.L

4.M

4.Z

4.Ž

Mgr. Koščová Zlata

Mgr. Bučková Viera

Mgr. Kočiková Zuzana

Mgr. Jánoščíková Katarína

   

Triedni učitelia

2. stupeň

5.A

5.B

5.C

5.D

Mgr. Stajančová Natália

Mgr. Kollárová Lenka

Mgr. Volčková Lenka

RNDr. Plachá Zuzana

6.A

6.B

Mgr. Herczegová Henrieta

Mgr. Kánássyová Darina

7.A

7.B

7.C

7.D

Mgr. Semaničová Gabriela

Mgr. Lázárová Eva

Mgr. Králová-Breciková Marianna

Mgr. Majláthová Zuzana

8.A

8.B

8.C

Mgr. Rekenová Tatiana

Mgr. Mittelmann Mária

Mgr. Karasová Mária PhD

9.A

9.B 

Mgr. Štieberová Adriána

Mgr. Kopasová Magdaléna

 

 

 
   
   Netriedni učitelia
 

Mgr. Berezná Martina

RNDr. Blašková Emília

Mgr. Dzurendová Alena

Mgr. Hrošová Bronislava

Mgr. Knappová Zuzana

Mgr. Lešová Sabína

Mgr. Linkesch Samuel 

Mgr. Lippártová Eva

Mgr. Lukáč Matej 

Mgr. Tatarko Melánia

Mgr. Verešpejová Ivana

Mgr. Vrtiš Ján