Učitelia

 

 

Triedni učitelia

1. stupeň

1.B

1.M

1.S

1.V

Mgr. Katarína Butkovičová

Mgr. Monika Molnárová

Mgr. Anna Grušovská

Mgr. Diana Štyriaková

2.L

2.M

2.P

2.Z

Mgr. Zlata Koščová

Mgr. Viera Bučková

Mgr. Katarína Janoščíková

Mgr. Zuzana Kočiková

3.L

3.P

3.S

3.T

Mgr. Beáta Šelestáková

Mgr. Viera Urbanová

Mgr. Jana Tobiášová

Mgr. Ľuba Bušová

4.M

4.S

4.V

Mgr. Hana Horváthová

Mgr. Ingrid Gajdošová

Mgr. Monika Haščáková

   

Triedni učitelia

2. stupeň

5.A

5.B

5.C

5.D

Mgr. Kováčová Gabriela

Mgr. Dzurendová Alena

Mgr. Karasová Mária PhD

Mgr. Mittelmann Mária

6.A

6.B

6.C

Mgr. Kopasová Magdaléna

Mgr. Štieberová Adriána

Mgr. Kontroš Volčková Lenka

7.A

7.B

7.C

Mgr. Krištofová Eva

Mgr. Kollárová Lenka

Mgr. Knapová Zuzana

8.A

8.B

Mgr. Herczegová Henrieta

Mgr. Kánássyová Darina

9.A

9.B 

9.C

Mgr. Semaničová Gabriela

Mgr. Lázárová Eva

Mgr. Králová-Breciková Marianna

 

 

 
   
   Netriedni učitelia
 

 

Mgr. Henkrichová Jana

Mgr. Hrošová Bronislava

Mgr. Lešová Sabína

Mgr. Linkesch Samuel 

Mgr. Lippártová Eva

Mgr. Lukáč Matej 

Mgr. Majláthová Zuzana

Mgr. Mikulínová Martina

Mgr. Ondovčáková Magdaléna

Mgr. Vrtiš Ján