Učitelia

 
 

Triedni učitelia

1. stupeň

1.B

1.M

1.S

1.V

Mgr. Jančárová Zuzana

Mgr. Molnárová Monika

Mgr. Grušovská Anna

Mgr. Urbanová Viera

 

2.L

2.M

2.Z

2.Ž

Mgr. Koščová Zlata

Mgr. Bučková Viera

Mgr. Kočiková Zuzana

Mgr. Jánoščíková Katarína

 

3.L

3.P

3.S

3.T

Mgr. Beáta Šelastáková

Mgr. Butkovičová Katarína

Mgr. Tobiašová Jana

Mgr. Bušová Ľuba

 

4.M

4.S

4.V

 

Mgr. Ordošová Tatiana

Mgr. Gajdošová Ingrid

Mgr. Haščáková Monika

   

Triedni učitelia

2. stupeň

 

5.A

5.B

5.C

5.D

 

Mgr. Semaničová Gabriela

Mgr. Lázárová Eva

Mgr. Králová-Breciková Marianna

Mgr. Záletová Nikola

 

6.A

6.B

6.C

Mgr. Rekenová Tatiana

Mgr. Mittelmann Mária

Mgr. Karasová Mária PhD

 

7.A

7.B

7.C

Mgr. Štieberová Adriána

Mgr. Kopasová Magdaléna

RNDr. Priščáková Mária

 

8.A

8.B

8.C

Mgr. Knapová Zuzana

Mgr. Kánássyová Darina

RNDr. Plachá Zuzana

 

9.A

9.B 

Mgr. Herczegová Henrieta

RNDr. Blašková Emília

 

 

 

 

 
   
   Netriedni učitelia
   
 

Mgr. Dzurendová Alena

  Mgr. Tatarko Melánia
 

Mgr. Stajančová Natália

 

  Mgr. Lebidková Eva
  Mgr. Lukáč Matej
  Mgr. Majláthová Zuzana
  Mgr. Fabiánová Mária
  Mgr. Vrtiš Ján
  Mgr. Cimborová Jana
  Mgr. Terefenková Eva
  Mgr. Gerberyová Alžbeta Anna
  Mgr. Linkesch Samuel