Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným orgánom presadzujúcim záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov, miestnej samosprávy v oblasti výchovy a vzdelávania.

Úlohou rady školy je vyjadrovať sa ku všetkým závažným skutočnostiam pri fungovaní školy. Rada školy navrhuje kandidáta na riaditeľa školy, vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy. Na základe schváleného plánu práce sa schádza spravidla 2x ročne.

Voľby zástupcov rodičov do Rady školy 16.9.2020 a 17.9.2020 - výsledky

Štatút Rady školy

Členovia Rady školy

Rokovania Rady školy