Voľné pracovné miesta

V zmysle zákona NR SR č. 138/2019  Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov:

Voľné pracovné miesta na dobu určitú od 1.9.2020 do 31.8.2021

Pozícia: školský špeciálny pedagóg

Rozsah úväzku:  25 %

Viac informácií: TU