Voľné pracovné miesta

V zmysle zákona NR SR č. 138/2019  Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov:

Voľné pracovné miesta na dobu určitú od 1.9.2020 do 31.8.2021

 

Pozícia: učiteľ pre primárne vzdelávanie

Rozsah úväzku:  100 %

Viac informácií: TU

 

Pozícia: učiteľ NBV (rímskokatolícke)

Rozsah úväzku:  100 %

Viac informácií: TU

 

Pozícia: školský špeciálny pedagóg

Rozsah úväzku:  25 %

Viac informácií: TU

 

Pozícia: školský psychológ

Rozsah úväzku:  20 %

Viac informácií: TU

 

Pozícia: vychovávateľka ŠKD

Rozsah úväzku:  80 %

Viac informácií: TU

 

Pozícia: učiteľ anglického jazyka pre primárne vzdelávanie

Rozsah úväzku:  100 %

Viac informácií: TU

 

Pozícia: učiteľ matematiky 

Rozsah úväzku:  100 %

Viac informácií: TU

 

Pozícia: učiteľ ruského jazyka, nemeckého jazyka

Rozsah úväzku:  100 %

Viac informácií: TU