Dobrovoľnícki patróni

V školskom roku 2011/2012 sme zapojili žiakov školy do nového projektu „Dobrovoľnícki patróni“. Našou prvotnou snahou bolo zaktivizovať žiakov školy k dobrovoľným činom, rozvíjať v žiakoch pocit spolupatričnosti k škole, k triede, viesť ich k vzájomnej pomoci a ochote urobiť niečo pre iných. Starší žiaci majú pod „patronátnymi krídlami“ svojich mladších spolužiakov z 1.stupňa a pomáhajú im.

Koordinátorou projektu je Mgr. Eva Lipártová

 

Aktivity za školský rok 2021/2022

Aktivity za školský rok 2020/2021

Aktivity za školský rok 2019/2020

Aktivity za školský rok 2018/2019

Aktivity za školský rok 2017/2018

Aktivity za školský rok 2016/2017

Aktivity za školský rok 2015/2016

Aktivity za školský rok 2014/2015

Aktivity za školský rok 2013/2014

Aktivity za školský rok 2011/2012