Dobrovoľnícki patróni 2011/2012

V šk.roku 2011/2012 sa naše projektové iniciatívy zameriavali na budovanie pozitívnej školskej atmosféry prostredníctvom rozvoja dôležitých životných zručností u všetkých žiakov.  Projekt "Dobrovoľnícki patróni"má za cieľ zlepšiť spoluprácu starších a mladších žiakov školy a ich dobrovoľníckou prácou formovať zodpovedné a uvedomelé správanie žiakov ku škole.

Ďakujeme za  pomoc v mesiaci MAREC- APRÍL:

Zapojenie  do zbierky "Zelená trojka" : Sobinkovič (V.D), Vlček (II.V) , Krajčír (III.L), Matlák (II.M), Azariová (III.S), Beler (II.M), Herditzké (II.Z), Pľuchta (III.S), Barakat (II.V), Burkus (II.V), Wolaschka (II.V), Madarasová (II.V), Tothová (II.V), Kontúr (II.V), Gašpar (III.S), Košiar(II.Z),Onderišinová (II.Z), Adamčová (II.L), Eštok (II.L), Grappová (II.L), Lech (II.L), Mišeková (II.L), Hudymačová (II.L), Heinzl (II.L), Majoroš (III.L), Petrašková (II.L), Kačmariková (VII.A), Eliaš (II.L), Zummer (II.M), Brutovský (III.L), Vargová (VI.A), Bučeková (I.B), Antožy (bud.prv.), Csalová (bud.prv.), Jančok (bud.prv.)   a všetkým, ktorí aktívne prispeli do Zberu papiera.

Zbierka "Zelená trojka" stav k 30.4.2012     1015 € (príspevky rodičov)+ 1827 € (Zber papiera) SPOLU 2842 €.