Park slávy

PARK SLÁVY

„ Nemali by sme zabúdať. Vďační ľudia sú väčšinou šťastnými ľuďmi. Ďakujem za všetko, čo som veľmi často považoval za samozrejmé.“

Adalbert L.Balling


Koniec šk.roka 2010/2011 sa stal symbolickým začiatkom novej tradície našej školy. Park slávy je čestným miestom pre všetkých, ktorí svojou prácou a výnimočnými ľudskými vlastnosťami  pozitívne ovplyvnili minulosť, prítomnosť aj budúcnosť ZŠ Park Angelinum.  Pamätné stromy sú tu, aby potešili a zároveň motivovali, obyčajných ľudí stať sa neobyčajnými.

Na čestnom mieste našej školy (prízemie pri riaditeľni) budú každý rok umiestnené nové pamätné stromy s menami tých, ktorí si za svoju dlhoročnú aktívnu prácu toto ocenenie zaslúžia.

Schvaľovanie Pamätných stromov zabezpečuje od šk.r. 2011/2012  Rada školy na základe návrhov učiteľov, žiakov, rodičov a ostatných zamestnancov školy.

 

30. 6. 2011 boli pokrstené tieto Pamätné stromy:

 1. Alica Bodnárová
 2. Alžbeta Pappová 
 3. Anna Vargovčáková

Stromy slávy r. 2011

 

19. 6. 2012 boli pokrstené tieto Pamätné stromy:

 1. Mgr.Gabriela Dzurovčinová
 2. Mária Letková
 3. Mária Horváthová

 

18. 6. 2013 boli pokrstené tieto Pamätné stromy:

 1. Mgr. Marta Zubzandová
 2. Mgr. Michal Kiebel
 3. Magdaléna Bartošová

Stromy slávy r. 2013

 

Za rok 2014 boli pokrstené tieto Pamätné stromy:

 1. Mgr. Štefan Rindoš
 2. Mgr. Viera Ľuptáková
 3. Paulína Martončíková

Stromy slávy r. 2014

 

Za rok 2015 boli pokrstené tieto Pamätné stromy:

 1. Antónia Semrádová
 2. Lýdia Jánošková
 3. Jolana Matkovská

Stromy slávy r. 2015

 

Za rok 2016 boli pokrstené tieto Pamätné stromy:

 1. Erika Kleinová
 2. Mária Simonová
 3. RNDr. Kamila Jalčová

Stromy slávy r. 2016

 

Za rok 2017 boli pokrstené tieto Pamätné stromy:

 1. Emília Hajduová
 2. Anna Luniová
 3. Oľga Sokolová

 

Za rok 2018 boli pokrstené tieto Pamätné stromy:

 1. Emília Blašková
 2. Miroslava Marušáková
 3. Bernadeta Némethová

 

Za rok 2019 boli pokrstené tieto Pamätné stromy:

 1. Mária Fecková
 2. Mgr. Mária Hronská
 3. RNDr. Zuzana Plachá