Škola, ktorá mení svet

Naša škola sa tento školský rok opäť zapája do úspešného projektu Škola, ktorá mení svet. Vďaka nemu budú žiaci rozvíjať nielen svoju schopnosť myslieť v kontexte a v súvislostiach svoje kritické myslenie, argumentačné schopnosti, či mediálnu gramotnosť, ale aj morálne hodnoty a empatiu. Interaktívne a zábavné aktivity tak budú prispievať k rozvinutiu všestranného osobnostného rozvoja našich žiakov. A to všetko s jasným cieľom – aby sme vychovávali nielen múdrych mladých ľudí, ale aj generáciu, ktorá sa neskôr stane aktívnou súčasťou občianskej spoločnosti. 
Tento projekt na našu školu prináša Inštitút pre aktívne občianstvo. 
Školským koordinátorom projektu je Mgr. Gabriela Kováčová 

Ďalšie informácie o projekte Škola, ktorá mení svet nájdete na webovej stránke http://skms.sk/ a stránke Inštitútu pre aktívne občianstvo http://ipao.sk/.