Naše podujatia

 
Noc výskumníkov

Aj tento školský rok sme sa zúčastnili Noci výskumníkov. Je to veľmi motivujúce vidieť vedu z inej strany, dokonca si ju vyskúšať. Za túto možnosť ďakujeme odhodlaným pracovníkom z rôznych vedeckých odvetví.  Pre žiakov je veľmi lákavé vyskúšať si vedecké prístroje, vypočuť si informácie pre nich v zrozumiteľnej podobe. Znovu sme si pripomenuli, že veda môže byť zábavná, inšpirujúca a nesmierne užitočná.

 

    

 
 
 
Exkurzia na UPJŠ

S 9. C triedou sme sa zúčastnili exkurzie na UPJŠ. Prezreli sme si laboratória organickej chémie prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Pripravili pre nás veľmi zaujímavý program. Videli sme pokusy, ktoré na hodinách chémie nemôžeme uskutočniť. Žiakom sa táto netradičná hodina páčila a dúfame, že aj motivovala k ďalšiemu štúdiu.