Geografia

 
Čo zobrazujú vrstevnice
 
 
 
 
 
 
 
 
Hľadanie stratenej súradnice
 
 
 
 
 
 
 
Aký význam majú fontány v cestovnom ruchu