23.03.2019

Oznam


 

 

Riaditeľstvo školy oznamuje, že dňa 17. 4. 2019 udeľuje všetkým žiakom riaditeľské voľno z dôvodu organizovania Celomestského metodického dňa pedagógov. Informácia bude rodičom oznámená aj prostredníctvom žiackych knižiek.