Začiatok činnosti CVČ a JŠ posunutý

Termín upresnený na základe epidemiologickej situácie

[Viac]

Oznam

60. výročie založenia našej školy - hľadáme absolventov, učiteľov, rodičov

[Viac]

Oznam

Organizácia vyučovania v šk.r. 2021/2022

[Viac]

Mimoškolské aktivity