Oznam

Zákazka - Stavebné úpravy polytechnickej učebne

[Viac]

Ponuka

Hľadáme lektorov do jazykovej školy v školskom roku 2020/2021

[Viac]

Ponuka

Hľadáme lektorov na výučbu v záujmových útvaroch v školskom roku 2020/2021

[Viac]

Hurá!

Prázdniny sú tu!

[Viac]

Ponuka pracovného miesta

Školský špeciálny pedagóg

[Viac]

Mimoškolské aktivity