Ocenenie

Veľký úspech našej Mišky Miškovej na medzinárodných pretekoch

[Viac]

Oznam

Triedne aktívy dištančne 22.9.2021 (1. - 4. roč.), 23.9.2021 (5. - 9. roč.)

[Viac]

Ponuka

Jazyková škola - ponuka jazykových kurzov

[Viac]

Ponuka

Nový záujmový útvar v šk. roku 2021/2022 Robotika pre žiakov 2. stupňa

[Viac]

Ponuka

Centrum voľného času Angelpark - ponuka krúžkov v školskom roku 2021/2022

[Viac]

Oznam

Organizácia vyučovania v šk.r. 2021/2022

[Viac]

Mimoškolské aktivity