OZNAM MESTA KOŠICE

- testovanie COVID 19 v termíne od 15.1.-17.1.2021

[Viac]

Nový rok

Príhovor p. riaditeľky školy

[Viac]

Oznam - prevádzka školy a školských zariadení

Organizácia vyučovania a prevádzka školy od 18.januára 2021- pokračuje bez zmien

[Viac]

Mimoškolské aktivity