Ponuka pracovného miesta

Učiteľ pre primárne vzdelávanie

[Viac]

Ponuka pracovných miest

Učiteľ NBV, špeciálny pedagóg, školský psychológ

[Viac]

Oznam

Informácie k nástupu do školy od 1.6.2020

[Viac]

Oznam

Rozhodnutie o obnovení školského vyučovania

[Viac]

Ponuka pracovných miest

Učiteľ ANJ - 1.st., MAT/INF, RUJ/NEJ, vychovávateľka ŠKD

[Viac]

Mimoškolské aktivity