Verejné obstarávanie

 

Profil verejného obstarávateľa

 

Oznámenie o zadávaní zákaziek

 

Dňa 12.9.2019 bola vyhlásená zákazka „Lyžiarsky výcvik pre žiakov II.stupňa ZŠ“ s termínom predloženia ponúk do 27.9.2019 do 15.00 hod.

Záujemcovia môžu získať súťažné podklady na základe písomnej žiadosti

elektronicky: martoncikova@zspa.sk alebo osobne, poštou na adrese: Základná škola Park Angelinum 8, 040 01 Košice.

 

Dňa 12.9.2019 bola vyhlásená zákazka „Škola v prírode pre žiakov 4.ročníka ZŠ“ s termínom predloženia ponúk do 27.9.2019 do 15.00 hod.

Záujemcovia môžu získať súťažné podklady na základe písomnej žiadosti elektronicky: martoncikova@zspa.sk alebo osobne, poštou na adrese: Základná škola Park Angelinum 8, 040 01 Košice.

 

Dňa 6.6.2019 bola vyhlásená zákazka „Oprava dievčenských a chlapčenských toaliet na 3. poschodí ZŠ“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 18.6.2019 do 9:00 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.