Odborné poradenstvo

 

Škola rovnakých šancí

 

Každý študent sa vie učiť. Len nie v ten istý deň a tým istým spôsobom.”

(George Ewans)

 

V školskom roku 2019/2020 sa naša škola zapája do projektu „Škola rovnakých šancí“, realizovaného vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov. Súčasťou nášho školského kolektívu sa tak stali aj pedagogickí a odborní pracovníci:

 

Sme pripravení Vám pomôcť pri riešení problémov a hľadaní odpovedí na otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním Vašich detí.

Tešíme sa na spoluprácu!

(Konzultácie je potrebné dohodnúť si dopredu prostredníctvom e-mailu.)

 

Užitočné informácie:

Začlenenie žiaka

Poruchy učenia a správania

Ako sa správne učiť

Odkazy - CPPPaP, CŠPP