Učitelia

Triedni učitelia

1. stupeň

 

I.L Mgr. Šelestáková Beáta
I.P Mgr. Pakandlová Zuzana
I.S Mgr. Tobiašová Jana
I.T Mgr.  Bušová Ľuba
II.M Mgr. Ordošová Tatiana 
II.S Mgr. Gajdošová Ingrid
II.V Mgr. Haščáková Monika 
III.B Mgr. Jančárová Zuzana
III.D Mgr. Butkovičová Katarína
III.M Mgr. Molnárová Monika
III.S Mgr. Grušovská Anna
III.V Mgr. Urbanová Viera
IV.L Mgr. Koščová Zlata
IV.M Mgr. Bučková Viera

IV.Z      Mgr. Kočiková Zuzana

 

2. stupeň

 

V.A Mgr. Štieberová Adriána
V.B Mgr. Kopasová Magdaléna 
V.C RNDr. Priščáková Mária
VI.A Mgr. Knapová Zuzana
VI.B Mgr. Kánássyová Darina
VI.C RNDr. Plachá Zuzana
VII.A Mgr. Zambori Peter
VII.B RNDr. Blašková Emília
VII.C Mgr. Herczegová Henrieta
VIII.A Mgr. Semaničová Gabriela
VIII.B Mgr. Lázárová Eva
VIII.C Mgr. Tatarko Melánia
IX.A Mgr. Rekenová Tatiana 
IX.B Mgr. Bačová Viera
   
   

 

 

 

Netriedni učitelia

 

Mgr. Hašková Natália (ANJ)
Mgr. Karasová Mária PhD (BIO)
Mgr. Lebidková Eva (NEJ, RUJ)
Mgr. Lukáč Matej (TEV, SEE)
Mgr. Mittelmann Mária (FYZ, CHE)
Mgr. Mozešová Eva (ANJ 1.st.)
Mgr. Majláthová Zuzana (TEV)
Mgr. Parimuchová Veronika (NEJ, GEG)
Mgr. Vrtiš Ján (SJL, OBN)
Mgr. Terefenková Eva (NBV - RK)
Mgr. Durňáková Ingrid (NBV - GK)
Mgr. Linkesch Samuel (NBV - EV)