Učitelia

 
 

Triedni učitelia

1. stupeň

I.L

I.M

I.Z

I.Ž

Mgr. Koščová Zlata

Mgr. Bučková Viera

Mgr. Kočiková Zuzana

Mgr. Jánoščíková Katarína

 

II.L

II.P

II.S

Ii.T

Mgr. Beáta Šelastáková

Mgr. Pakandlová Zuzana

Mgr. Tobiašová Jana

Mgr. Bušová Ľuba

 

III.M

III.S

III.V

Mgr. Ordošová Tatiana

Mgr. Gajdošová Ingrid

Mgr. Haščáková Monika

 

IV.B

IV.D

IV.M

IV.S

IV.V

 

Mgr. Jančárová Zuzana

Mgr. Butkovičová Katarína

Mgr. Molnárová Monika

Mgr. Grušovská Anna

Mgr. Urbanová Viera

   
   

Triedni učitelia

2. stupeň

V.A

V.B

V.C

Mgr. Rekenová Tatiana

Mgr. Mittelmann Mária

Mgr. Karasová Mária PhD

 

VI.A

VI.B

VI.C

Mgr. Štieberová Adriána

Mgr. Kopasová Magdaléna

RNDr. Priščáková Mária

 

VII.A

VII.B

VII.C

Mgr. Knapová Zuzana

Mgr. Kánássyová Darina

RNDr. Plachá Zuzana

 

VIII.A 

VIII.B

VIII.C

Mgr. Zambori Peter

RNDr. Blašková Emília

Mgr. Herczegová Henrieta

 

IX.A

IX.B

IX.C

Mgr. Semaničová Gabriela

Mgr. Lázárová Eva

Mgr. Tatarko Melánia

   
   Netriedni učitelia
  Mgr. Hašková Natália (ANJ)
 

Mgr. Dzurendová Alena (SJL)

  Mgr. Králová-Breciková Marianna (ANJ)
  Mgr. Lebidková Eva (NEJ, RUJ)
  Mgr. Lukáč Matej (TSV, SEE)
  Mgr. Majláthová Zuzana (TSV)
  Mgr. Skalická Andrea (ANJ)
  Mgr. Vrtiš Ján (SJL)
  Mgr. Záletová Nikola (RUJ)
  Mgr. Terefenková Eva (NBV - RK)
  Mgr. Gerberyová Alžbeta Anna
  Mgr. Linkesch Samuel (NBV - EV)