Vychovávateľky

 

Vychovávateľky  ŠKD

 

Vedúca vychovávateľka: Mária Fecková

 

Mgr. Mikulová Jana (1. oddelenie)

Mgr. Roth Michaela (2. oddelenie)

Fecková Mária (3. oddelenie)

Bc. Stašková Mária (4. oddelenie)

Mgr. Lippártová Eva (5. oddelenie)

Mgr. Knapová Jana (6. oddelenie)

Mgr. Kvetková Mária (7. oddelenie)

Sklenárová Dana (8. oddelenie)

Simonová Mária (9. oddelenie)

Kohútová Martina (10. oddelenie)

Mgr. Kurucová Miriam (11. oddelenie)