Vychovávateľky

 

Vychovávateľky  ŠKD

 

Vedúca vychovávateľka: Mária Fecková

 

Mgr. Lippártová Eva
Bc. Stašková Mária
Mgr. Kvetková Mária
Sklenárová Dana
Kvetková Katarína 
Fecková Mária
Mgr. Roth Michaela
Mikulová Jana
Simonová Mária

Mgr. Tomašovová Bronislava

 

Bumberová Marianna