Park slávy

PARK SLÁVY

„ Nemali by sme zabúdať. Vďační ľudia sú väčšinou šťastnými ľuďmi. Ďakujem za všetko, čo som veľmi často považoval za samozrejmé.“

Adalbert L.Balling


Koniec šk.roka 2010/2011 sa stal symbolickým začiatkom novej tradície našej školy. Park slávy je čestným miestom pre všetkých, ktorí svojou prácou a výnimočnými ľudskými vlastnosťami  pozitívne ovplyvnili minulosť, prítomnosť aj budúcnosť ZŠ Park Angelinum.  Pamätné stromy sú tu, aby potešili a zároveň motivovali, obyčajných ľudí stať sa neobyčajnými.

Na čestnom mieste našej školy (prízemie pri riaditeľni) budú každý rok umiestnené nové pamätné stromy s menami tých, ktorí si za svoju dlhoročnú aktívnu prácu toto ocenenie zaslúžia.

Schvaľovanie Pamätných stromov zabezpečuje od šk.r. 2011/2012  Rada školy na základe návrhov učiteľov, žiakov, rodičov a ostatných zamestnancov školy.

 

30. 6. 2011 boli pokrstené tieto Pamätné stromy:

1. Alica Bodnárová 2. Alžbeta Pappová  3. Anna Vargovčáková

Stromy slávy r. 2011

 

19. 6. 2012 boli pokrstené tieto Pamätné stromy:

4. Mgr.Gabriela Dzurovčinová

5. Mária Letková

6. Mária Horváthová

 

18. 6. 2013 boli pokrstené tieto Pamätné stromy:

1. Mgr. Marta Zubzandová

2. Mgr. Michal Kiebel

3. Magdaléna Bartošová

Stromy slávy r. 2013

 

Za rok 2014 boli pokrstené tieto Pamätné stromy:

1. Mgr. Štefan Rindoš

2. Mgr. Viera Ľuptáková

3. Paulína Martončíková

Stromy slávy r. 2014

 

Za rok 2015 boli pokrstené tieto Pamätné stromy:

1. Antónia Semrádová

2. Lýdia Jánošková

3. Jolana Matkovská

Stromy slávy r. 2015

 

Za rok 2016 boli pokrstené tieto Pamätné stromy:

1. Erika Kleinová

2. Mária Simonová

3. RNDr. Kamila Jalčová

Stromy slávy r. 2016