Dúhové kráľovstvo

DÚHOVÉ KRÁĽOVSTVO

Projekt zameraný na postupné zavádzanie neohrozeného prostredia podľa metodiky Integrovaného tematického vyučovania (ITV) u žiakov 1.stupňa. Zavádzanie, rozvíjanie a hodnotenie životných zručností ITV  je prepracované od 1. po 4.ročník.

Prvý ročník: ROK DÚHY

Dúhové kráľovstvo sa stáva symbolom školského života. Prváci sa postupne  v Dúhovom kráľovstve zoznamujú s celoživotnými pravidlami ITV ako- aktívne počúvanie, pravdivosť, dôvera, nevysmievanie sa, úcta a najlepší osobný výkon a životných zručností – priateľstvo, starostlivosť, trpezlivosť.

Každé pravidlo a životná zručnosť sa nacvičuje pomocou komunít, spoločných činností a hodnotení dosiahnutých výsledkov. Vstup do Kráľovstva Dúhy prebieha pomocou školskej slávnosti Imatrikulácie, kde sú pasovaní prváci za PÁŽATÁ Dúhového kráľovstva.

 

Druhý ročník: ROK RYTIEROV

Po zvládnutí prvého roka  školského života sa pážatá začínajú usilovať o získanie titulu RYTIEROV. Každá trieda si na začiatku roka vyberie „svojho“ rytiera, ktorý sa stáva maskotom a symbolom triedy. Vymyslí mu meno, určí jeho najdôležitejšie vlastnosti a schopnosti. Rytier sa nakreslí na plagát a umiestni na dvere triedy.

Na konci školského roka je zorganizovaná akcia Rytiersky turnaj, kde si žiaci na jednotlivých stanovištiach preveria precvičované zručnosti. Cieľom turnaja  je posilniť spoluprácu a spolupatričnosť ku svojej triede.

 

Tretí rok- ROK KRÁĽOVSKÝCH SPRÁVCOV

V treťom roku školského života sa predpokladá zvládnutie pravidiel a niektorých zručností u väčšiny žiakov. Ich ďalšie  rozvíjanie  sa motivuje budovaním slávy Dúhového kráľovstva. Žiaci sa ako KRÁĽOVSKÍ SPRÁVCOVIA usilujú zlepšovať život v triede. Učia sa správne rozvíjať kritické myslenie v prospech triedy. Vedia oceniť pozitívne skutky svojich spolužiakov, pracujú na svojom sebazdokonaľovaní. Zavádzajú sa nové ŽZ-  iniciatíva a odvaha.

Školskou akciou  pre hodnotenie získaných zručností  je Rozprávková noc, kde počas spoločne strávenej noci v škole zábavnou formou preukazujú – iniciatívu a odvahu spolu s ostatnými doteraz precvičovanými ŽZ.

 

Štvrtý rok: ROK KRÁĽOV

Štvrtý ročník je záverečnou etapou spoznávania Dúhového kráľovstva. Začiatok šk. roka sa nesie v duchu budovania nového kráľovstva. Každá trieda si vymyslí svoje vlastné kráľovstvo, zostaví erb, vymyslí zákony a spôsoby vládnutia. Nacvičujú nové zručnosti - organizácia, nápaditosť a riešenie problémov.

Záverečná školská  akcia je zároveň rozlúčkovou slávnosťou žiakov s 1. stupňom školskej dochádzky. Kráľovská rozlúčka je spoločným stretnutím žiakov štvrtých ročníkov, rodičov a vedenia školy.

Kliknutím na odkaz sa zobrazí prezentácia akcií v pdf formáte: Prezentácia