Oznamy

 Vážení rodičia,

prihlásenie žiakov na obedy v šk. r. 2017/2018 bude možné od 21. 08. 2017 na tel. č. 055/6336829, 0910 897 649 alebo osobne v ŠJ.

Obedy sa začnú podávať od 5. 9. 2017.

Žiaci, ktorí majú záujem o stravu už  5. 9. 2017 sa musia prihlásiť  najneskôr do  4. 9. 2017 do 13:00 hod. Doklad o úhrade stravy za mesiac september a vyplnenú prihlášku (prihlaška .doc) je potrebné  preukázať najneskôr 8. 9. 2017.

 

 

Elektronický systém evidencie odoberania stravy - Čipový systém

 

Od 1. 1. 2016 bol v spolupráci s RZ pri ZŠ Park Angelinum Košice zavedený elektronický systém odoberania stravy.

Každý nový stravník si jednorázovo zakúpi čipový kľúč 2/ks  (platí aj pre stravníkov v hmotnej núdzi), ktorý je neprenosný a oprávňuje vlastníka na odber jedného obeda. Samotný čipový kľúč okrem jedinečného 10-miestneho kódu nenesie  žiadnu informáciu. Všetky údaje o stravníkovi sú bezpečne uložené v programe Školská jedáleň 4. V prípade straty  čítacie zariadenie dokáže identifikovať nájdený čip a zabrániť neoprávnenému odberu stravy.


1. Od 1. januára 2016 došlo k zmene účtu pre úhradu stravného. 
NOVÉ ČÍSLO ÚČTU :  SK 58 5600 0000 0004 9839 6005


2. Prístupové kódy pre online odhlasovanie je možné cez www.eskoly.sk.

Bližšie informácie získate kliknutím na odkaz: Informácie.

Ďakujeme všetkým rodičom za spoluprácu pri skvalitňovaní poskytovaných služieb v ŠJ.
Zamestnanci ŠJ pri ZŠ Park Angelinum Košice

jedalen@zspa.sk