Oznamy

 Vážení rodičia,

prihlásenie žiakov na obedy v šk. r. 2019/2020 bude možné od 21. 08. 2019 na tel. č. 055/6336829, 0910 897 649 alebo osobne v ŠJ.

Obedy sa začnú podávať od 3. 9. 2019.

Žiaci, ktorí majú záujem o stravu už  3. 9. 2019 sa musia prihlásiť  najneskôr do  2. 9. 2019 do 13:00 hod.

https://www.zspa.sk/uploads/dokumenty/novinky/2018_2019/Jun/Zapisny_listok_stravnika_pre_dotacie.pdf

Vyplnenú prihlášku (prihlaška .pdf, .doc) je potrebné  preukázať najneskôr do 2. 9. 2019.

 

 

Elektronický systém evidencie odoberania stravy - Čipový systém

 

Od 1. 1. 2016 bol v spolupráci s RZ pri ZŠ Park Angelinum Košice zavedený elektronický systém odoberania stravy.

Každý nový stravník si jednorázovo zakúpi čipový kľúč 2/ks  (platí aj pre stravníkov v hmotnej núdzi), ktorý je neprenosný a oprávňuje vlastníka na odber jedného obeda. Samotný čipový kľúč okrem jedinečného 10-miestneho kódu nenesie  žiadnu informáciu. Všetky údaje o stravníkovi sú bezpečne uložené v programe Školská jedáleň 4. V prípade straty  čítacie zariadenie dokáže identifikovať nájdený čip a zabrániť neoprávnenému odberu stravy.


1. Od 1. januára 2016 došlo k zmene účtu pre úhradu stravného. 
NOVÉ ČÍSLO ÚČTU :  SK 58 5600 0000 0004 9839 6005


2. Prístupové kódy pre online odhlasovanie je možné cez www.eskoly.sk.

Bližšie informácie získate kliknutím na odkaz: Informácie.

Ďakujeme všetkým rodičom za spoluprácu pri skvalitňovaní poskytovaných služieb v ŠJ.
Zamestnanci ŠJ pri ZŠ Park Angelinum Košice

jedalen@zspa.sk